Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural input price index for the EU market

2010 = 1001)

2015

2016

2017

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2014

2015

2016

2017

Diff,%

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

107,8

107,0

110,4

106,1

106,9

108,2

110,7

+2,3

bg

Bulgarien  Bulgaria

107,0

102,5

103,7

108,1

105,9

102,9

104,3

+1,4

cz

Tjeckien  Czech Republic

111,2

107,4

108,5

113,2

109,5

106,9

109,1

+2,1

dk

Danmark  Denmark

116,4

116,1

117,9

117,2

116,7

116,0

..

..

de

Tyskland  Germany

112,6

110,2

111,8

111,6

112,0

109,7

112,1

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

110,8

107,9

107,1

111,0

110,2

106,4

107,6

+1,1

gr

Grekland  Greece

105,6

103,9

106,8

106,9

104,6

104,5

107,0

+2,4

es

Spanien  Spain

111,6

108,4

108,5

111,2

110,9

108,3

..

..

fr

Frankrike  France

108,8

106,3

107,5

109,2

107,7

106,2

107,8

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

103,9

98,8

97,7

102,0

103,7

95,2

98,7

+3,7

it

Italien  Italy

109,1

108,5

109,8

110,1

108,8

108,4

111,5

+2,9

cy

Cypern  Cyprus

116,0

110,0

113,0

109,5

107,0

108,0

107,0

-0,9

lv

Lettland  Latvia

112,3

110,4

111,3

111,8

110,8

109,0

112,1

+2,8

lt

Litauen  Lithuania

121,5

109,2

108,4

113,9

113,0

107,0

107,4

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

110,1

108,2

109,9

110,7

109,2

108,6

110,7

+1,9

hu

Ungern  Hungary

117,2

115,4

100,1

116,4

117,0

113,6

116,3

+2,4

mt

Malta  Malta

111,5

110,7

111,2

110,8

111,6

110,0

111,3

+1,2

nl

Nederländerna  Netherlands

108,7

104,5

107,8

108,3

107,3

105,6

..

..

at

Österrike  Austria

112,9

112,7

114,7

111,9

112,2

112,9

114,9

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

112,7

110,7

..

114,6

111,5

111,6

..

..

pt

Portugal  Portugal

112,9

112,0

113,2

113,7

112,2

112,8

112,3

-0,4

ro

Rumänien  Romania

115,3

110,9

115,3

119,8

114,5

112,9

117,8

+4,3

si

Slovenien  Slovenia

110,4

108,3

108,7

111,8

109,5

107,8

110,2

+2,2

sk

Slovakien  Slovakia

104,3

99,5

101,0

103,1

99,1

93,9

97,1

+3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

114,2

111,1

112,9

114,9

113,4

110,1

113,9

+3,5

se

Sverige  Sweden

109,5

108,1

110,6

108,7

108,7

108,3

111,5

+3,0

uk

Storbritannien  United Kingdom

107,1

104,5

107,5

108,9

105,6

107,4

111,6

+3,9


1) Siffror för Estland finns inte tillgängliga eftersom dem inte följer EU:s metodologi. Figures for Estonia are not available since they do not follow EU methodology.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2018-03-09.