Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural output price index for the EU market

2010 = 1001)

2015

2016

2017

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2014

2015

2016

2017

Diff,%

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

95,6

98,8

106,7

89,0

93,5

106,5

93,6

-12,1

bg

Bulgarien  Bulgaria

117,4

111,6

111,4

106,7

117,3

112,3

106,0

-5,6

cz

Tjeckien  Czech Republic

119,1

113,3

122,3

118,0

120,2

115,4

125,5

+8,8

dk

Danmark  Denmark

107,2

102,8

111,8

105,2

103,1

106,5

..

..

de

Tyskland  Germany

106,9

106,6

117,7

102,9

114,1

116,1

115,6

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

 

 

 

 

 

 

 

 

ie

Irland  Ireland

116,0

110,4

121,1

117,1

115,1

114,5

122,0

+6,6

gr

Grekland  Greece

106,3

104,8

106,0

102,4

104,5

104,2

105,7

+1,4

es

Spanien  Spain

113,4

109,7

117,4

107,3

115,3

114,9

..

..

fr

Frankrike  France

111,9

113,3

116,2

112,5

112,9

116,3

116,8

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

104,1

102,3

107,0

94,4

99,7

98,3

107,9

+9,8

it

Italien  Italy

114,8

110,8

116,8

116,5

115,7

116,5

124,1

+6,5

cy

Cypern  Cyprus

118,0

122,4

121,8

120,3

127,0

122,5

120,0

-2,0

lv

Lettland  Latvia

98,8

97,9

110,9

99,3

96,6

105,1

116,7

+11,0

lt

Litauen  Lithuania

101,3

97,3

110,8

100,3

99,7

103,3

111,4

+7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

105,1

104,0

114,0

107,1

105,4

109,1

113,1

+3,7

hu

Ungern  Hungary

121,4

116,5

122,9

111,5

121,1

112,9

120,7

+6,9

mt

Malta  Malta

114,7

118,4

115,7

112,1

118,6

124,9

115,4

-7,6

nl

Nederländerna  Netherlands

105,9

106,0

116,1

104,6

106,8

112,1

..

..

at

Österrike  Austria

106,6

105,4

113,2

104,5

104,6

105,6

111,1

+5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

109,2

109,7

119,2

107,0

109,6

111,1

..

..

pt

Portugal  Portugal

100,9

104,2

106,8

103,8

104,4

110,5

115,9

+4,9

ro

Rumänien  Romania

115,7

115,1

118,1

109,4

119,6

113,2

117,5

+3,8

si

Slovenien  Slovenia

111,7

109,1

118,1

111,2

110,6

113,1

122,0

+7,9

sk

Slovakien  Slovakia

108,0

102,4

104,3

95,6

98,6

88,6

98,6

+11,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

109,7

106,7

108,8

109,7

110,2

105,5

112,3

+6,4

se

Sverige  Sweden

103,9

105,6

112,7

103,4

105,8

109,6

118,2

+7,8

uk

Storbritannien  United Kingdom

104,6

104,6

115,3

107,1

101,9

109,5

116,3

+6,2


1) Siffror för Estland finns inte tillgängliga eftersom dem inte följer EU:s metodologi. Figures for Estonia are not available since they do not follow EU methodology.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2018-03-09.