Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural input price index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Feb

Feb

2016

Feb

Feb

2017

Feb

Feb

2018

Feb

Feb

Diff, %

Feb 17-

Feb 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

110,4

108,5

105,8

111,0

109,5

106,4

102,3

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

87,2

90,2

95,3

90,6

87,5

94,9

102,6

+8,2

Diesel  Diesel oil

4,3

104,4

102,4

111,5

107,6

94,8

113,4

115,4

+1,7

Andra bränslen och drivmedel

1,7

102,6

96,8

104,8

104,0

89,0

106,9

108,0

+1,1

  Other fuels and propellants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och drivmedel

9,9

97,2

96,5

103,9

100,2

90,9

104,9

109,0

+4,0

  Energy and propellants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)

4,5

118,8

99,5

103,2

124,2

116,3

108,1

108,7

+0,6

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

115,9

101,0

102,1

119,7

114,3

103,5

107,3

+3,7

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

117,5

100,2

102,7

122,2

115,4

106,0

108,1

+2,0

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

102,4

103,0

105,4

95,3

104,5

102,8

106,1

+3,2

Insektsmedel  Insecticides

0,2

97,2

105,2

110,9

95,1

98,2

106,6

112,1

+5,2

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

114,0

115,2

119,8

108,8

116,2

115,7

121,2

+4,8

Växtskydds- och bekämpnings-

2,4

109,3

111,0

115,1

103,8

111,3

111,3

116,2

+4,4

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

1,0

116,4

117,0

119,3

112,7

117,0

117,0

127,3

+8,8

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

114,8

111,0

112,4

115,0

112,0

111,8

112,9

+1,0

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,1

105,4

106,5

108,8

104,0

106,2

108,4

109,4

+0,9

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomi-

2,4

107,9

108,9

111,1

107,2

107,9

109,9

112,4

+2,3

byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

23,0

108,2

109,9

113,0

108,3

109,1

112,3

115,2

+2,5

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

109,5

107,2

109,8

110,1

108,1

109,8

111,7

+1,8

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer  Tractors

4,7

111,1

113,4

118,4

110,7

112,8

117,1

124,3

+6,1

Övrig utrustning  Other materials

12,0

110,4

112,5

115,1

110,2

112,3

114,7

118,2

+3,0

Utrustning  Materials

16,7

110,6

112,8

116,0

110,4

112,4

115,3

119,9

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

106,3

107,1

109,3

105,9

106,3

108,3

110,8

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR

22,1

109,5

111,4

114,4

109,3

110,9

113,6

117,7

+3,5

  GOODS CONTRIBUTING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TO AGRICULTURAL INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

109,5

108,1

110,8

109,9

108,7

110,6

113,1

+2,2


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.