Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Feb

Feb

2016

Feb

Feb

2017

Feb

Feb

2018

Feb

Feb

Diff,%

Feb 17-

Feb18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

97,5

90,4

94,4

108,4

90,3

101,6

96,0

-5,4

Korn  Barley

3,2

96,3

91,7

97,0

109,9

90,2

102,1

100,8

-1,2

Havre  Oats

1,4

109,4

109,8

104,1

120,4

117,2

118,8

112,8

-5,0

Råg  Rye

0,4

88,1

91,5

96,1

96,7

90,5

96,8

97,4

+0,6

Annan spannmål  Other cereals

0,6

88,8

85,7

90,4

105,4

85,0

99,4

96,3

-3,1

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

97,8

92,6

96,0

109,5

92,9

103,3

99,1

-4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,4

101,8

99,5

96,3

95,8

112,9

97,7

-13,4

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

101,1

104,1

104,1

99,2

101,1

104,1

104,1

±0,0

Andra industrigrödor

0,1

103,9

109,9

109,9

103,9

109,9

109,9

109,9

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

98,2

102,8

101,4

97,5

98,0

109,6

100,2

-8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,8

117,1

135,8

115,1

114,5

119,7

152,0

+27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

102,4

98,8

106,0

88,4

100,1

98,9

105,0

+6,1

  Fruits and vegetables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

107,3

119,6

105,2

94,8

138,6

108,7

120,7

+11,1

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,4

93,0

95,4

93,4

93,0

95,7

94,1

-1,7

Annan potatis  Other potatoes

0,4

116,2

122,7

124,3

114,3

116,2

122,7

124,3

+1,3

Potatis  Potatoes

4,3

107,2

118,0

106,4

96,6

133,2

109,1

119,2

+9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

98,9

99,1

99,7

95,1

96,5

98,1

100,2

+2,2

  Flowers and nursery plants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

103,6

103,7

108,9

103,7

104,1

107,2

114,8

+7,1

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

126,5

141,8

141,5

123,0

139,7

146,6

143,4

-2,1

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

127,3

143,0

142,7

123,6

140,8

147,9

144,7

-2,2

-  Kalvar  Calves

0,3

103,3

103,1

102,8

103,3

103,3

102,8

102,8

±0,0

Svin  Pigs

10,3

119,3

127,3

123,9

111,3

125,1

122,5

120,1

-2,0

Får och getter  Sheep and goats

0,4

119,9

122,0

122,9

120,6

122,7

117,4

122,2

+4,1

Andra djur  Other animals

5,8

110,2

113,7

118,6

109,0

112,4

115,8

116,2

+0,4

Djur  Animals

26,4

120,0

129,6

129,3

115,3

127,7

129,9

127,9

-1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

88,1

86,3

108,3

85,7

86,4

105,8

..

..

Ägg  Eggs

3,9

97,2

95,4

94,6

97,4

96,9

94,4

95,1

+0,8

Andra animaliska produkter

1,9

95,9

78,7

81,2

113,4

71,9

83,8

80,1

-4,5

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk, ägg och andra animaliska

31,4

89,7

87,0

105,0

88,9

86,9

103,1

105,1

+2,0

produkter

  Milk, eggs and other animal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

103,5

106,5

116,1

101,0

105,5

115,3

115,5

+0,2

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

103,6

105,3

113,1

102,1

104,9

111,9

115,2

+3,0


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.