Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Feb

Feb

2016

Feb

Feb

2017

Feb

Feb

2018

Feb

Feb

Diff,%1)

Feb17-

Feb 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,7

109,7

111,7

113,8

108,2

111,2

114,7

112,8

-1,7

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,7

108,9

110,3

113,9

108,2

109,8

111,1

115,3

+3,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

90,1

92,9

S

88,0

92,8

S

S

S

Vegetabilier  Crop products

28,9

111,7

115,4

120,7

109,9

115,0

119,4

121,1

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,4

S

S

121,5

S

S

117,3

125,0

+6,6

Grädde  Cream

3,1

113,2

115,5

128,0

112,8

113,5

117,4

140,2

+19,4

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,0

109,6

105,6

113,2

112,0

108,3

106,4

115,8

+8,8

Glass  Ice cream

S

87,5

93,8

S

83,3

95,9

S

S

S

Mejeriprodukter  Dairy products

25,5

111,2

110,8

118,9

111,9

111,5

113,0

123,8

+9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

102,7

S

S

102,7

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

10,3

112,0

117,4

120,1

105,3

112,1

119,5

113,9

-4,7

Griskött  Pig meat

9,9

123,5

129,5

129,1

117,3

123,9

124,5

124,4

-0,1

Fjäderfäkött Poultry meat

4,4

S

S

110,7

S

S

105,9

107,6

+1,6

Annat kött  Other meat

0,7

S

S

138,0

S

S

137,8

145,9

+5,9

Kött  Meat

25,2

115,0

119,7

121,3

109,2

115,0

118,6

116,6

-1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

105,9

107,1

108,7

105,8

106,1

108,7

110,7

+1,8

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

45,6

110,1

112,7

114,0

107,0

110,1

112,6

112,4

-0,2

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

71,2

109,8

111,4

115,1

108,3

110,0

112,2

115,6

+3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

110,5

112,8

117,0

108,9

111,7

114,7

117,5

+2,4


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.