Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Feb

Feb

2016

Feb

Feb

2017

Feb

Feb

2018

Feb

Feb

Diff,%1)

Feb17-

Feb18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,8

104,3

104,0

104,2

102,7

104,5

102,9

103,7

+0,8

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

15,0

106,2

106,1

106,1

105,4

106,9

104,9

106,5

+1,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

118,8

123,4

122,9

108,1

126,1

119,7

127,3

+6,4

Socker  Sugar

0,5

103,9

102,2

101,5

105,8

103,7

101,5

104,1

+2,6

Margarin  Margarine

3,7

108,8

108,9

115,4

107,9

109,9

107,9

122,6

+13,6

Vegetabilier  Crop products

32,8

106,4

106,4

107,1

104,8

107,2

105,1

108,2

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,0

115,1

114,8

118,7

114,0

115,3

115,1

122,3

+6,3

Grädde  Cream

3,3

116,2

117,6

125,2

116,4

116,7

121,8

132,1

+8,4

Smör  Butter

1,2

116,8

115,6

140,9

114,7

117,9

122,7

164,8

+34,3

Ost  Cheese

11,6

108,5

108,4

111,4

108,4

108,0

108,8

113,8

+4,6

Glass  Ice cream

4,2

95,3

96,7

101,2

96,1

94,2

98,0

102,6

+4,7

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

110,3

110,5

115,1

109,9

110,1

111,5

119,2

+6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,0

107,0

104,5

107,5

108,1

107,7

106,9

109,2

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,4

112,5

116,9

119,8

110,8

114,6

118,1

122,6

+3,8

Griskött  Pig meat

3,9

105,4

107,3

108,7

104,1

106,2

104,7

110,6

+5,6

Fjäderfäkött Poultry meat

4,3

106,6

107,4

106,4

109,0

108,6

107,4

104,6

-2,6

Annat kött  Other meat

0,9

112,6

118,4

122,5

112,6

117,9

121,3

122,9

+1,4

Kött  Meat

16,5

109,2

112,2

113,7

108,8

111,2

112,2

114,9

+2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,4

103,5

103,7

104,5

103,3

103,3

103,3

105,5

+2,1

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

32,9

106,1

107,6

108,8

105,8

107,0

107,4

109,9

+2,3

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,2

108,1

108,8

111,6

107,8

108,4

109,3

114,1

+4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

107,5

108,0

110,2

106,8

108,0

108,0

112,2

+3,9


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.