Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2015=100

Vägningstal, %

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Mar

Mar

2016

Mar

Mar

2017

Mar

Mar

2018

Mar

Mar

Diff,%

Mar 17-

Mar 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål Cereals

13,5

100,0

96,9

98,5

112,5

92,6

106,4

107,2

+0,7

Vete  Wheat

8,7

100,0

94,9

97,2

112,4

92,2

107,2

106,2

-1,0

Korn  Barley

0,4

100,0

97,4

102,6

110,5

90,3

101,4

108,0

+6,5

Havre  Oats

2,7

100,0

105,4

95,3

119,8

108,6

111,8

115,8

+3,6

Råg  Rye

1,4

100,0

104,3

109,0

112,4

98,8

110,9

111,2

+0,3

Annan spannmål  Other cereals

0,3

100,0

98,7

102,5

119,9

94,1

113,8

114,0

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor Industrial crops

3,5

100,0

104,6

102,4

99,5

97,6

112,4

103,3

-8,2

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

  Oil seeds and oilgenious fruits

2,3

100,0

105,7

102,0

99,3

97,0

115,1

102,3

-11,1

Sockerbetor och andra

industrigrödor

1,2

100,0

102,6

103,2

100,0

99,0

105,8

105,8

±0,0

  Sugar beets and other industrial

  crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

10,6

100,0

104,5

119,5

99,6

100,4

108,5

130,4

+20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär Fruits and berries

1,8

100,0

92,3

110,5

103,5

113,3

104,6

179,8

+72,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker Vegetables

5,1

100,0

100,3

101,9

101,2

108,7

105,8

115,0

+8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis  Potatoes

4,3

100,0

110,3

99,1

86,7

126,4

100,4

110,1

+9,7

Matpotatis Potatoes for

 Consumption

3,7

100,0

111,2

98,3

86,7

126,4

100,4

110,1

+9,7

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,2

100,0

99,7

101,5

100,0

99,6

102,5

100,8

-1,7

Annan potatis  Other potatoes

0,4

100,0

105,5

106,9

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Horticultural products

5,0

100,0

101,3

102,2

99,7

101,8

101,9

101,5

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

  CROP OUTPUT

43,8

100,0

101,4

105,3

102,7

102,0

106,2

116,0

+9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djur  Animals

28,6

100,0

106,8

106,9

92,0

99,6

101,7

100,7

-0,9

Nötkreatur  Cattle

13,0

100,0

111,2

111,6

96,5

107,6

114,0

111,4

-2,2

Gris Pigs

9,2

100,0

104,2

101,9

95,2

102,5

99,4

99,3

-0,1

Får och getter Sheep and goats

0,5

100,0

100,6

103,9

114,3

119,1

117,7

124,4

+5,7

Andra djur  Other animals

5,8

100,0

101,4

104,7

98,5

99,4

101,8

102,9

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk, ägg och andra animaliska produkter  Milk, eggs and

  other animal products

27,7

100,0

97,2

117,4

99,1

97,1

116,9

108,2

-7,4

Mjölk  Milk

22,3

100,0

97,8

122,8

98,0

97,7

121,5

111,3

-8,4

Ägg  Eggs

4,0

100,0

98,1

97,1

100,4

99,7

96,9

98,2

+1,3

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,3

100,0

83,9

86,7

125,2

65,1

82,2

66,9

-18,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION
  ANIMAL OUTPUT

56,2

100,0

102,1

112,1

95,5

98,3

109,2

104,4

-4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

101,8

109,1

98,6

99,9

107,8

109,5

+1,5


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.
 
The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.