Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Mar

Mar

2016

Mar

Mar

2017

Mar

Mar

2018

Mar

Mar

Diff,%1)

Mar17-

Mar 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

28,9

100,0

103,3

108,1

98,1

103,0

108,3

108,4

+0,1

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,7

100,0

101,8

103,7

99,3

101,8

104,2

103,5

-0,7

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,7

100,0

101,3

104,6

98,9

100,8

104,7

105,8

+1,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

100,0

103,0

S

99,3

99,4

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

25,5

100,0

99,7

106,9

100,3

103,9

108,3

112,2

+3,6

Mjölk  Milk

11,4

S

S

103,6

S

S

104,7

107,1

+2,3

Grädde  Cream

3,1

100,0

102,1

113,1

99,4

103,1

111,7

123,7

+10,7

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,0

100,0

96,4

103,3

101,4

103,6

105,6

105,0

-0,6

Glass  Ice cream

S

100,0

107,2

S

102,1

109,5

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

100,0

S

S

99,4

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

25,2

100,0

104,0

105,5

96,5

102,0

102,8

100,9

-1,8

Nötkött  Beef

10,3

100,0

104,8

107,2

96,9

102,8

106,4

101,0

-5,1

Griskött  Pig meat

9,9

100,0

104,9

104,6

95,7

101,2

99,9

100,3

+0,4

Fjäderfäkött Poultry meat

4,4

S

S

102,6

S

S

99,4

100,1

+0,7

Annat kött  Other meat

0,7

S

S

108,3

S

S

106,7

114,4

+7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

100,0

101,1

102,7

99,8

100,7

101,7

104,0

+2,3

Konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

45,6

100,0

102,4

103,6

98,0

101,2

101,9

102,0

+0,1

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

71,2

100,0

101,5

104,8

98,9

102,1

104,2

105,6

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

102,1

105,9

98,6

102,5

105,5

106,5

+0,9


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
  
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.