Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1805

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2018:03
Price indices and prices in the food sector – Annual and monthly statistics – 2018:03
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Uppdatering 2018-05-21. På grund av felaktiga formler har vi underskattat månadsindexen för Djur i A-index med ca 5 indexenheter. Detta påverkar också Animalieproduktion, där underskattningen varit drygt 2 indexenheter samt A-index totalt där underskattningen varit knappt 2 indexenheter.

Årssiffrorna påverkas ej.

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 2,9 % mellan mars 2017 och mars 2018. Priserna för produktgruppen Veterinärkostnader ökade mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A‑index) med 1,5 %. Högre priser på Foderväxter jämfört med mars 2017 bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 0,9 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,7 %.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m.

år 2015 (2015=100)