Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Absolute agricultural prices, Animal products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2014

2015

2016

2017

2015

Mar

Mar

2016

Mar

Mar

2017

Mar

Mar

2018

Mar

Mar

Note

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett)1)

370

311

306

379

305

305

376

..

 

  Raw cows’ milk (4.2 % fat)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Mjölk (3,7 % fett)2)

350

296

292

360

290

291

357

..

 

  Raw cowsmilk (3.7 % fat)2)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Mjölk (faktisk fetthalt) 3)

371

314

310

384

308

310

381

..

 

  Raw cows´ milk (actual fat content)3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- varav konventionell mjölk

361

301

290

368

297

291

365

..

 

  (of which non-organic milk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- varav ekologisk mjölk

437

406

437

470

389

437

475

..

 

  (of which organic milk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ägg burhöns4)  Eggs from caged hens4)

1 090

1 113

1 104

1 094

1 113

1 118

1 095

1 107

 

A-ägg frigående höns5)  Barn eggs5)

1 264

1 298

1 251

1 240

1 308

1 285

1 233

1 256

 

Ekologiska ägg6)  Organic eggs6)

2 302

2 348

2 342

2 313

2 351

2 343

2 312

2 323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Ägg, öre/st7)

76

77

76

75

78

77

75

76

 

Fresh eggs (whole country)7)

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Mjölk med 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.
  
Raw cows’ milk. Ex-farm at 4.2 % fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)   Mjölk med 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.
  
Raw cows’ milk. Ex-farm at 3.7 % fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)   Mjölk med faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.
  
Raw cows’ milk. Ex-farm at actual fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)   Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A.
  Eggs from caged hens.
Ex-farm. Eggs for consumption  (class A).

5)   Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A.
  
Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)   Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg.
  
Organic eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)   Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram).
  
Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

 

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas.