Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Mar

Mar

2016

Mar

Mar

2017

Mar

Mar

2018

Mar

Mar

Diff,%1)

Mar17-

Mar18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,8

100,0

100,0

100,6

98,6

100,5

99,7

102,3

+2,6

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,8

100,0

99,7

99,9

98,2

99,6

99,2

99,6

+0,4

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

15,0

100,0

99,9

100,0

99,5

100,8

99,2

101,4

+2,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

100,0

103,8

103,4

93,0

108,5

102,8

106,6

+3,8

Socker  Sugar

0,5

100,0

98,3

97,6

99,5

99,0

97,6

100,8

+3,3

Margarin  Margarine

3,7

100,0

100,0

106,0

99,5

99,7

102,9

113,2

+10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,0

100,2

104,4

100,3

99,8

103,7

107,9

+4,1

Mjölk  Milk

11,0

100,0

99,7

103,1

99,5

100,7

101,9

106,2

+4,3

Grädde  Cream

3,3

100,0

101,2

107,7

100,5

99,2

106,3

114,3

+7,6

Smör  Butter

1,2

100,0

99,0

120,6

100,6

96,1

114,3

139,0

+21,6

Ost  Cheese

11,6

100,0

99,9

102,7

100,6

99,5

102,8

104,9

+2,1

Glass  Ice cream

4,2

100,0

101,4

106,2

101,6

99,5

106,5

106,9

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,0

100,0

97,7

100,5

101,2

93,9

101,6

101,6

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

16,5

100,0

102,8

104,2

98,0

101,6

102,4

104,0

+1,6

Nötkött  Beef

7,4

100,0

103,9

106,5

98,1

102,4

106,4

109,2

+2,6

Griskött  Pig meat

3,9

100,0

101,8

103,2

98,3

99,8

99,2

101,5

+2,3

Fjäderfäkött Poultry meat

4,3

100,0

100,8

99,9

97,1

101,1

96,7

95,6

-1,1

Annat kött  Other meat

0,9

100,0

105,1

108,8

99,2

103,7

108,5

110,2

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,4

100,0

100,2

101,0

99,7

100,5

101,0

102,6

+1,6

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

32,9

100,0

101,4

102,6

98,9

101,0

101,6

103,3

+1,6

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,2

100,0

100,7

103,3

99,7

100,1

102,6

105,4

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

100,4

102,5

99,3

100,2

101,7

104,4

+2,7


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
  
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.