Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2015=100

Vägningstal, %

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Apr

Apr

2016

Apr

Apr

2017

Apr

Apr

2018

Apr

Apr

Diff,%

Apr 17-

Apr 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål Cereals

13,5

100,0

96,9

98,5

111,0

90,4

104,3

108,7

+4,3

Vete  Wheat

8,7

100,0

94,9

97,2

111,3

89,0

104,2

107,1

+2,7

Korn  Barley

0,4

100,0

97,4

102,6

108,7

90,1

102,3

110,1

+7,7

Havre  Oats

2,7

100,0

105,4

95,3

114,4

109,1

105,6

116,6

+10,4

Råg  Rye

1,4

100,0

104,3

109,0

110,5

98,8

109,1

117,3

+7,5

Annan spannmål  Other cereals

0,3

100,0

98,7

102,5

119,5

90,2

111,9

115,7

+3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor Industrial crops

3,5

100,0

104,6

102,4

102,5

100,8

114,6

105,7

-7,8

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

  Oil seeds and oilgenious fruits

2,3

100,0

105,7

102,0

103,2

101,2

116,7

105,7

-9,5

Sockerbetor och andra

industrigrödor

1,2

100,0

102,6

103,2

100,0

99,0

105,8

105,8

±0,0

  Sugar beets and other industrial

  crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

10,6

100,0

104,5

119,5

99,6

100,4

108,5

130,4

+20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär Fruits and berries

1,8

100,0

92,3

110,5

110,9

115,6

108,7

185,2

+70,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker Vegetables

5,1

100,0

100,3

101,8

108,6

112,1

109,6

109,3

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis  Potatoes

4,3

100,0

110,3

99,1

86,7

126,4

100,4

110,1

+9,7

Matpotatis Potatoes for

 Consumption

3,7

100,0

111,2

98,3

86,7

126,4

100,4

110,1

+9,7

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,2

100,0

99,7

101,5

100,0

99,6

102,5

100,8

-1,7

Annan potatis  Other potatoes

0,4

100,0

105,5

106,9

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Horticultural products

5,0

100,0

101,3

102,2

99,0

99,0

102,3

103,9

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

  CROP OUTPUT

43,8

100,0

101,4

105,3

103,5

101,7

106,3

116,5

+9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djur  Animals

28,6

100,0

106,8

106,9

99,2

106,3

106,5

105,7

-0,8

Nötkreatur  Cattle

13,0

100,0

111,2

111,6

99,7

111,2

113,5

111,6

-1,7

Gris Pigs

9,2

100,0

104,2

101,9

96,8

103,1

99,4

98,6

-0,7

Får och getter Sheep and goats

0,5

100,0

100,6

103,9

125,8

127,3

130,9

128,9

-1,5

Andra djur  Other animals

5,8

100,0

101,4

104,7

100,5

99,7

101,5

102,9

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk, ägg och andra animaliska produkter  Milk, eggs and

  other animal products

27,7

100,0

97,2

117,4

102,7

96,1

113,8

109,3

-4,0

Mjölk  Milk

22,3

100,0

97,8

122,8

103,0

96,4

118,1

112,5

-4,8

Ägg  Eggs

4,0

100,0

98,1

97,1

100,4

99,2

97,1

99,7

+2,7

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,3

100,0

83,9

86,7

107,4

72,9

74,9

66,9

-10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION
  ANIMAL OUTPUT

56,2

100,0

102,1

112,1

101,0

101,3

110,1

107,5

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

101,8

109,1

102,1

101,5

108,5

111,4

+2,7


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.
 
The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.