Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Absolute agricultural prices, Animal products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2014

2015

2016

2017

2015

Maj

May

2016

Maj

May

2017

Maj

May

2018

Maj

May

Note

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett)1)

370

311

306

379

318

292

359

347

 

  Raw cows’ milk (4.2 % fat)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Mjölk (3,7 % fett)2)

350

296

292

360

303

278

341

328

 

  Raw cowsmilk (3.7 % fat)2)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Mjölk (faktisk fetthalt) 3)

371

314

310

384

319

294

363

346

 

  Raw cows´ milk (actual fat content)3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- varav konventionell mjölk

361

301

290

368

307

274

349

333

 

  (of which non-organic milk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- varav ekologisk mjölk

437

406

437

470

401

428

448

419

 

  (of which organic milk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ägg burhöns4)  Eggs from caged hens4)

1 090

1 113

1 104

1 094

1 113

1 109

1 094

1 132

 

A-ägg frigående höns5)  Barn eggs5)

1 264

1 298

1 251

1 240

1 308

1 242

1 239

1 285

 

Ekologiska ägg6)  Organic eggs6)

2 302

2 348

2 342

2 313

2 351

2 357

2 312

2 417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Ägg, öre/st7)

76

77

76

75

78

75

75

78

 

  Fresh eggs (whole country)7)

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Mjölk med 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.
  
Raw cows’ milk. Ex-farm at 4.2 % fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)   Mjölk med 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.
  
Raw cows’ milk. Ex-farm at 3.7 % fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)   Mjölk med faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.
  
Raw cows’ milk. Ex-farm at actual fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)   Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A.
  Eggs from caged hens.
Ex-farm. Eggs for consumption  (class A).

5)   Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A.
  
Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)   Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg.
  
Organic eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)   Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram).
  
Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

 

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas.