Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2015=100

Vägningstal, %

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Maj

May

2016

Maj

May

2017

Maj

May

2018

Maj

May

Diff,%

Maj 17-

Maj 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål Cereals

13,5

100,0

96,9

98,5

109,5

93,0

107,8

112,0

+3,9

Vete  Wheat

8,7

100,0

94,9

97,2

109,8

92,1

108,3

110,6

+2,2

Korn  Barley

0,4

100,0

97,4

102,6

106,3

91,5

104,4

115,2

+10,3

Havre  Oats

2,7

100,0

105,4

95,3

112,1

109,1

106,5

118,4

+11,2

Råg  Rye

1,4

100,0

104,3

109,0

107,9

101,5

106,8

122,1

+14,3

Annan spannmål  Other cereals

0,3

100,0

98,7

102,5

117,8

92,8

113,9

115,6

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor Industrial crops

3,5

100,0

104,6

102,4

102,6

101,0

113,8

106,4

-6,5

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

  Oil seeds and oilgenious fruits

2,3

100,0

105,7

102,0

103,1

101,4

115,4

106,5

-7,7

Sockerbetor och andra

industrigrödor

1,2

100,0

102,6

103,2

100,0

99,0

105,8

105,8

±0,0

  Sugar beets and other industrial

  crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

10,6

100,0

104,5

119,5

99,6

100,4

108,5

130,4

+20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär Fruits and berries

1,8

100,0

92,3

110,5

115,6

115,8

115,1

156,5

+35,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker Vegetables

5,1

100,0

100,3

101,8

125,8

123,1

116,6

125,2

+7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis  Potatoes

4,3

100,0

110,3

99,1

86,7

126,4

100,4

110,1

+9,7

Matpotatis Potatoes for

 Consumption

3,7

100,0

111,2

98,3

86,7

126,4

100,4

110,1

+9,7

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,2

100,0

99,7

101,5

100,0

99,6

102,5

100,8

-1,7

Annan potatis  Other potatoes

0,4

100,0

105,5

106,9

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Horticultural products

5,0

100,0

101,3

102,2

101,6

101,0

102,4

107,4

+4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

  CROP OUTPUT

43,8

100,0

101,4

105,3

105,5

104,0

108,4

118,6

+9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djur  Animals

28,6

100,0

106,8

106,9

98,9

107,3

107,1

106,1

-0,9

Nötkreatur  Cattle

13,0

100,0

111,2

111,6

98,0

112,6

112,3

112,2

-0,1

Gris Pigs

9,2

100,0

104,2

101,9

98,1

103,7

100,7

98,6

-2,0

Får och getter Sheep and goats

0,5

100,0

100,6

103,9

131,0

128,3

134,2

133,4

-0,6

Andra djur  Other animals

5,8

100,0

101,4

104,7

100,3

100,0

104,3

103,0

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk, ägg och andra animaliska produkter  Milk, eggs and

  other animal products

27,7

100,0

97,2

117,4

102,2

93,5

112,0

108,9

-2,7

Mjölk  Milk

22,3

100,0

97,8

122,8

102,3

93,4

115,8

111,8

-3,5

Ägg  Eggs

4,0

100,0

98,1

97,1

100,4

98,1

97,1

100,8

+3,8

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,3

100,0

83,9

86,7

107,4

72,9

74,9

66,2

-11,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION
  ANIMAL OUTPUT

56,2

100,0

102,1

112,1

100,5

100,5

109,5

107,5

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

101,8

109,1

102,7

102,0

109,0

112,4

+3,0


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.
 
The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.