Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Maj

May

2016

Maj

May

2017

Maj

May

2018

Maj

May

Diff,%1)

Maj 17-

Maj 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,8

100,0

100,0

100,6

99,4

100,4

100,6

102,2

+1,6

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,8

100,0

99,7

99,9

99,5

100,2

100,5

100,4

-0,1

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

15,0

100,0

99,9

100,0

99,9

99,8

99,9

100,5

+0,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

100,0

103,8

103,4

93,8

107,2

103,8

107,9

+4,0

Socker  Sugar

0,5

100,0

98,3

97,6

99,7

98,1

97,7

100,6

+2,9

Margarin  Margarine

3,7

100,0

100,0

106,0

99,8

101,1

103,2

112,8

+9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,0

100,2

104,4

100,3

99,7

103,6

108,0

+4,3

Mjölk  Milk

11,0

100,0

99,7

103,1

99,9

99,8

102,8

105,9

+3,0

Grädde  Cream

3,3

100,0

101,2

107,7

101,2

101,3

106,6

114,6

+7,5

Smör  Butter

1,2

100,0

99,0

120,6

98,2

95,7

114,8

138,9

+21,0

Ost  Cheese

11,6

100,0

99,9

102,7

100,1

99,6

101,3

104,1

+2,8

Glass  Ice cream

4,2

100,0

101,4

106,2

102,2

99,4

106,9

110,1

+3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,0

100,0

97,7

100,5

100,9

99,7

101,4

101,6

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

16,5

100,0

102,8

104,2

100,4

101,9

104,8

105,7

+0,8

Nötkött  Beef

7,4

100,0

103,9

106,5

100,1

104,2

107,3

108,5

+1,1

Griskött  Pig meat

3,9

100,0

101,8

103,2

99,4

101,3

103,8

103,2

-0,5

Fjäderfäkött Poultry meat

4,3

100,0

100,8

99,9

101,8

97,9

100,4

101,7

+1,3

Annat kött  Other meat

0,9

100,0

105,1

108,8

101,3

103,9

107,3

110,9

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,4

100,0

100,2

101,0

100,4

100,3

100,9

102,7

+1,9

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

32,9

100,0

101,4

102,6

100,4

101,1

102,8

104,2

+1,4

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,2

100,0

100,7

103,3

100,4

100,4

103,1

105,8

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

100,4

102,5

100,0

100,4

102,3

104,6

+2,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
  
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.