Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1808

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Juni

June

2016

Juni

June

2017

Juni

June

2018

Juni

June

Diff,%1)

Juni17-

Juni18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,8

100,0

100,0

100,6

100,1

100,2

100,7

101,2

+0,5

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,8

100,0

99,7

99,9

100,6

100,6

100,5

100,6

+0,0

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

15,0

100,0

99,9

100,0

100,0

100,1

100,1

101,1

+1,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

100,0

103,8

103,4

97,2

102,0

99,5

84,5

-15,0

Socker  Sugar

0,5

100,0

98,3

97,6

99,0

97,8

97,6

99,7

+2,1

Margarin  Margarine

3,7

100,0

100,0

106,0

100,2

99,7

105,1

112,1

+6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,0

100,2

104,4

99,3

99,8

103,8

106,9

+2,9

Mjölk  Milk

11,0

100,0

99,7

103,1

99,7

99,5

103,1

105,4

+2,2

Grädde  Cream

3,3

100,0

101,2

107,7

99,3

99,9

107,6

112,3

+4,4

Smör  Butter

1,2

100,0

99,0

120,6

100,5

98,9

118,0

140,0

+18,6

Ost  Cheese

11,6

100,0

99,9

102,7

99,2

99,9

102,1

104,0

+1,9

Glass  Ice cream

4,2

100,0

101,4

106,2

98,6

100,2

104,4

104,8

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,0

100,0

97,7

100,5

99,4

97,1

98,6

101,2

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

16,5

100,0

102,8

104,2

100,3

103,0

104,5

105,4

+0,9

Nötkött  Beef

7,4

100,0

103,9

106,5

100,4

105,1

108,0

108,8

+0,7

Griskött  Pig meat

3,9

100,0

101,8

103,2

99,4

101,1

101,0

102,2

+1,1

Fjäderfäkött Poultry meat

4,3

100,0

100,8

99,9

100,7

100,6

100,2

101,5

+1,3

Annat kött  Other meat

0,9

100,0

105,1

108,8

100,7

105,1

110,4

109,4

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,4

100,0

100,2

101,0

100,0

100,0

101,5

102,9

+1,4

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

32,9

100,0

101,4

102,6

100,1

101,5

103,0

104,1

+1,1

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,2

100,0

100,7

103,3

99,7

100,5

103,2

105,3

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

100,4

102,5

99,8

100,4

102,4

103,9

+1,5


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.