Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1808

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural input price index for the EU market

2010 = 1001)

2015

2016

2017

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2014

2015

2016

2017

Diff,%

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

110,7

108,1

110,1

110,9

109,6

108,3

110,7

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien Belgium

107,8

107,0

110,5

106,1

106,9

108,2

110,7

+2,3

bg

Bulgarien Bulgaria

107,0

102,5

103,9

108,1

105,9

102,9

104,3

+1,4

cy

Cypern Cyprus

116,0

110,0

113,0

109,5

107,0

108,0

107,0

-0,9

dk

Danmark Denmark

116,4

116,1

118,3

117,2

116,7

116,0

118,5

+2,2

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland Finland

114,2

111,1

112,9

114,9

113,4

110,1

113,9

+3,5

fr

Frankrike France

108,8

106,3

107,4

109,2

107,7

106,2

107,8

+1,5

el

Grekland Greece

105,6

103,9

106,6

106,9

104,6

104,5

107,0

+2,4

ie

Irland Ireland

110,8

107,9

107,3

111,0

110,2

106,4

107,6

+1,1

it

Italien Italy

109,1

108,5

110,1

110,1

108,8

108,4

111,5

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien Croatia

103,9

98,8

98,4

102,0

103,7

95,2

98,7

+3,7

lv

Lettland Latvia

112,3

110,4

111,3

111,8

110,8

109,0

112,1

+2,8

lt

Litauen Lithuania

121,5

109,2

108,4

113,9

113,0

107,0

107,4

+0,4

lu

Luxemburg Luxembourg

110,1

108,2

109,9

110,7

109,2

108,6

110,7

+1,9

mt

Malta Malta

111,5

110,7

111,2

110,8

111,6

110,0

111,3

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nl

Nederländerna Netherlands

108,7

104,5

107,8

108,3

107,3

105,6

106,6

+0,9

pl

Polen Poland

112,7

110,7

113,2

114,6

111,5

111,6

114,2

+2,3

pt

Portugal Portugal

112,9

112,0

111,9

113,7

112,2

112,8

112,3

-0,4

ro

Rumänien Romania

115,3

110,9

114,3

119,8

114,5

112,9

117,8

+4,3

sk

Slovakien Slovakia

104,3

99,5

100,0

103,1

99,1

93,9

97,1

+3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si

Slovenien Slovenia

110,4

108,3

109,3

111,8

109,5

107,8

110,2

+2,2

es

Spanien Spain

111,6

108,4

109,0

111,2

110,9

108,3

110,0

+1,6

uk

Storbritannien United Kingdom

107,1

104,5

107,5

108,9

105,6

107,4

111,6

+3,9

se

Sverige Sweden

109,5

108,1

110,8

108,7

108,7

108,3

111,5

+3,0

cz

Tjeckien Czech Republic

111,2

107,4

108,9

113,2

109,5

106,9

109,1

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de

Tyskland Germany

112,6

110,2

111,9

111,6

112,0

109,7

112,1

+2,2

hu

Ungern Hungary

117,2

115,4

100,1

116,4

117,0

113,6

116,3

+2,4

at

Österrike Austria

112,9

112,7

114,8

111,9

112,2

112,9

114,9

+1,8


1) Siffror för Estland finns inte tillgängliga eftersom de inte följer EU:s metodologi.
    
Figures for Estonia are not available since they do not follow EU methodology.


Källa: Eurostats databas.

  Source: Eurostat’s database. 2018-08-27.