Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1808

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural output price index for the EU market

2010 = 1001)

2015

2016

2017

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2014

2015

2016

2017

Diff,%

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

109,8

108,7

115,8

108,0

111,0

113,0

116,9

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien Belgium

95,6

98,8

104,3

89,0

93,5

106,5

93,6

-12,1

bg

Bulgarien Bulgaria

117,4

111,6

111,0

106,7

117,3

112,3

106,0

-5,6

cy

Cypern Cyprus

118,0

122,4

135,0

120,3

127,0

122,5

120,0

-2,0

dk

Danmark Denmark

107,2

102,8

111,4

105,2

103,1

106,5

108,0

+1,4

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland Finland

109,7

106,7

109,5

109,7

110,2

105,5

112,3

+6,4

fr

Frankrike France

111,9

113,3

116,3

112,5

112,9

116,3

116,8

+0,4

el

Grekland Greece

106,3

104,8

105,9

102,4

104,5

104,2

105,7

+1,4

ie

Irland Ireland

116,0

110,4

121,2

117,1

115,1

114,5

122,0

+6,6

it

Italien Italy

114,8

110,8

118,7

116,5

115,7

116,5

124,1

+6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien Croatia

104,1

102,3

106,9

94,4

99,7

98,3

107,9

+9,8

lv

Lettland Latvia

98,8

97,9

114,4

99,3

96,6

105,1

116,7

+11,0

lt

Litauen Lithuania

101,3

97,3

111,0

100,3

99,7

103,3

111,4

+7,8

lu

Luxemburg Luxembourg

105,1

104,0

114,1

107,1

105,4

109,1

113,1

+3,7

mt

Malta Malta

114,7

118,4

113,3

112,1

118,6

124,9

115,4

-7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nl

Nederländerna Netherlands

105,9

106,0

116,1

104,6

106,8

112,1

112,0

-0,1

pl

Polen Poland

109,2

109,7

119,3

107,0

109,6

111,1

118,7

+6,8

pt

Portugal Portugal

100,9

104,2

107,6

103,8

104,4

110,5

115,9

+4,9

ro

Rumänien Romania

115,7

115,1

118,5

109,4

119,6

113,2

117,5

+3,8

sk

Slovakien Slovakia

108,0

102,4

107,2

95,6

98,6

88,6

98,6

+11,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si

Slovenien Slovenia

111,7

109,1

117,9

111,2

110,6

113,1

122,0

+7,9

es

Spanien Spain

113,4

109,7

118,4

107,3

115,3

114,9

125,4

+9,1

uk

Storbritannien United Kingdom

104,6

104,6

115,3

107,1

101,9

109,5

116,3

+6,2

se

Sverige Sweden

103,9

105,6

113,1

103,4

105,8

109,6

118,2

+7,8

cz

Tjeckien Czech Republic

119,1

113,3

122,4

118,0

120,2

115,4

125,5

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de

Tyskland Germany

106,9

106,7

115,5

102,9

114,1

116,1

115,6

-0,4

hu

Ungern Hungary

121,4

116,5

122,8

111,5

121,1

112,9

120,7

+6,9

at

Österrike Austria

106,6

105,4

114,0

104,5

104,6

105,6

111,1

+5,2


1) Siffror för Estland finns inte tillgängliga eftersom de inte följer EU:s metodologi.
    
Figures for Estonia are not available since they do not follow EU methodology.


Källa: Eurostats databas.
  Source: Eurostat’s database. 2018-08-27.