Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1809

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural input price index

2015 = 100

Vägnings-

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2018

Diff, %

tal, %

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli 17-

 

Weights, %

July

July

July

July

Juli 18

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

100,0

98,2

95,8

100,5

99,2

96,4

92,7

-3,8

 

 

 

 

 

Energi och drivmedel

9,9

100,0

99,2

106,9

99,5

99,5

106,4

122,1

+14,8

  Energy and propellants

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

100,0

103,5

109,4

94,4

102,9

116,3

126,2

+8,5

Diesel  Diesel oil

4,3

100,0

98,0

106,7

102,0

98,7

102,8

121,5

+18,1

Andra bränslen och drivmedel 

1,7

100,0

93,8

101,7

101,6

94,8

97,3

115,1

+18,3

  Other fuels and propellants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

100,0

85,2

87,4

93,2

73,1

78,1

92,6

+18,6

medel 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1) 

4,5

100,0

83,8

86,7

92,5

70,9

75,4

89,6

+18,9

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

100,0

87,3

88,4

94,4

76,3

82,2

97,2

+18,3

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpnings-  

2,4

100,0

101,2

104,9

101,2

100,8

106,1

104,8

-1,2

Medel

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

100,0

100,6

102,9

102,0

100,4

103,6

106,5

+2,9

Insektsmedel  Insecticides

0,2

100,0

108,9

115,1

100,9

110,5

116,5

117,7

+1,1

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

100,0

101,2

105,3

101,0

100,7

106,5

104,0

-2,4

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader 

1,0

100,0

100,5

102,5

100,6

100,5

102,0

114,1

+11,9

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

100,0

97,3

99,0

102,2

97,9

101,0

114,9

+13,7

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning 

6,1

100,0

101,0

103,2

100,2

101,2

102,8

104,1

+1,3

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader

2,4

100,0

100,7

102,6

100,3

101,1

102,7

105,6

+2,8

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster 

23,0

100,0

101,4

103,8

100,1

102,0

104,4

115,8

+10,9

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

100,0

98,1

100,6

99,9

97,3

100,3

110,6

+10,2

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrustning Materials

16,7

100,0

102,1

104,9

99,4

101,9

104,5

110,3

+5,5

Traktorer  Tractors

4,7

100,0

102,2

106,4

99,6

101,6

105,3

115,2

+9,3

Övrig utrustning  Other materials

12,0

100,0

102,0

104,3

99,3

102,0

104,2

108,5

+4,1

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

100,0

100,6

102,8

100,3

101,1

103,0

106,3

+3,3

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR

22,1

100,0

101,7

104,4

99,6

101,7

104,1

109,3

+5,0

  GOODS CONTRIBUTING TO

 

 

 

 

 

  AGRICULTURAL INVESTMENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

98,9

101,5

99,8

98,2

101,1

110,3

+9,0


1)       Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).

  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)       Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.
  
Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.