Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1809

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Juli

July

2016

Juli

July

2017

Juli

July

2018

Juli

July

Diff,%1)

Juli 17-

Juli 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

28,9

100,0

103,3

108,1

99,2

103,5

109,2

109,0

-0,2

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,7

100,0

101,8

103,7

99,4

102,2

103,9

104,3

+0,4

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,7

100,0

101,3

104,6

100,8

101,5

105,4

106,1

+0,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

100,0

103,0

S

99,1

105,1

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

25,5

100,0

99,7

106,9

100,5

99,7

107,8

111,2

+3,2

Mjölk  Milk

11,4

S

S

103,6

S

S

103,9

107,8

+3,8

Grädde  Cream

3,1

100,0

102,1

113,1

100,1

101,1

117,4

125,5

+6,9

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,0

100,0

96,4

103,3

99,9

94,9

103,0

100,4

-2,5

Glass  Ice cream

S

100,0

107,2

S

107,2

114,2

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

100,0

S

S

99,2

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

25,2

100,0

104,0

105,5

104,2

107,2

108,2

104,3

-3,6

Nötkött  Beef

10,3

100,0

104,8

107,2

105,2

108,7

108,7

105,1

-3,3

Griskött  Pig meat

9,9

100,0

104,9

104,6

104,5

109,1

109,5

106,3

-2,9

Fjäderfäkött Poultry meat

4,4

S

S

102,6

S

S

103,6

96,2

-7,1

Annat kött  Other meat

0,7

S

S

108,3

S

S

108,8

114,4

+5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

100,0

101,1

102,7

100,3

102,6

102,7

104,2

+1,5

Konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

45,6

100,0

102,4

103,6

102,4

104,7

105,1

103,7

-1,3

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

71,2

100,0

101,5

104,8

101,5

103,0

106,1

106,3

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

102,1

105,9

100,7

103,2

107,2

107,2

±0,0


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.