Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1809

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Juli

July

2016

Juli

July

2017

Juli

July

2018

Juli

July

Diff,%1)

Juli 17-

Juli 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,8

100,0

100,0

100,6

101,3

99,9

101,1

102,8

+1,7

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,8

100,0

99,7

99,9

101,4

100,7

100,7

101,0

+0,3

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

15,0

100,0

99,9

100,0

100,3

99,1

99,8

101,4

+1,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

100,0

103,8

103,4

108,6

101,1

104,7

104,6

-0,1

Socker  Sugar

0,5

100,0

98,3

97,6

99,6

98,3

97,8

99,7

+1,9

Margarin  Margarine

3,7

100,0

100,0

106,0

100,9

101,1

107,6

114,9

+6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,0

100,2

104,4

100,3

100,3

105,1

108,5

+3,3

Mjölk  Milk

11,0

100,0

99,7

103,1

100,3

99,1

103,5

105,2

+1,7

Grädde  Cream

3,3

100,0

101,2

107,7

101,1

102,1

109,7

116,6

+6,4

Smör  Butter

1,2

100,0

99,0

120,6

102,3

101,3

122,4

142,5

+16,4

Ost  Cheese

11,6

100,0

99,9

102,7

100,2

100,8

102,5

105,4

+2,9

Glass  Ice cream

4,2

100,0

101,4

106,2

99,6

100,9

108,9

109,5

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,0

100,0

97,7

100,5

102,2

98,6

103,6

102,9

-0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

16,5

100,0

102,8

104,2

100,6

104,7

105,1

106,9

+1,7

Nötkött  Beef

7,4

100,0

103,9

106,5

101,3

106,1

105,8

109,1

+3,1

Griskött  Pig meat

3,9

100,0

101,8

103,2

100,2

103,0

104,4

107,3

+2,8

Fjäderfäkött Poultry meat

4,3

100,0

100,8

99,9

99,8

103,4

103,0

102,3

-0,7

Annat kött  Other meat

0,9

100,0

105,1

108,8

100,0

106,1

110,2

107,8

-2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,4

100,0

100,2

101,0

101,1

100,4

101,7

103,7

+1,9

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

32,9

100,0

101,4

102,6

100,8

102,4

103,4

105,3

+1,8

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,2

100,0

100,7

103,3

100,6

101,3

104,2

106,7

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

100,4

102,5

100,8

100,9

103,2

105,4

+2,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.