Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural input price index

2015 = 100

Vägnings-

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2018

Diff, %

tal, %

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 17-

 

Weights, %

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 18

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

100,0

98,2

95,8

99,2

96,9

95,1

95,2

+0,1

 

 

 

 

 

Energi och drivmedel

9,9

100,0

99,2

106,9

98,3

99,6

105,3

123,7

+17,5

  Energy and propellants

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

100,0

103,5

109,4

97,1

103,5

110,6

128,4

+16,1

Diesel  Diesel oil

4,3

100,0

98,0

106,7

98,7

98,8

103,8

122,7

+18,2

Andra bränslen och drivmedel 

1,7

100,0

93,8

101,7

99,7

94,1

98,9

116,6

+18,0

  Other fuels and propellants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

100,0

85,2

87,4

94,5

73,1

80,1

97,5

+21,7

medel 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1) 

4,5

100,0

83,8

86,7

94,1

70,9

77,8

95,5

+22,7

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

100,0

87,3

88,4

95,2

76,3

83,6

100,5

+20,2

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpnings-  

2,4

100,0

101,2

104,9

101,2

100,8

106,1

104,8

-1,2

medel

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

100,0

100,6

102,9

102,0

100,4

103,6

106,5

+2,9

Insektsmedel  Insecticides

0,2

100,0

108,9

115,1

100,9

110,5

116,5

117,7

+1,1

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

100,0

101,2

105,3

101,0

100,7

106,5

104,0

-2,4

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader 

1,0

100,0

100,5

102,5

100,6

100,5

102,0

114,1

+11,9

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

100,0

97,3

99,0

100,6

97,9

101,2

119,0

+17,6

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning 

6,1

100,0

101,0

103,2

100,2

101,2

103,3

103,8

+0,6

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader

2,4

100,0

100,7

102,6

100,2

101,1

102,7

105,8

+3,0

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster 

23,0

100,0

101,4

103,8

100,0

101,9

104,4

115,6

+10,8

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

100,0

98,1

100,6

99,4

97,1

100,3

112,4

+12,0

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrustning Materials

16,7

100,0

102,1

104,9

99,5

102,2

105,4

110,9

+5,3

Traktorer  Tractors

4,7

100,0

102,2

106,4

99,7

102,8

108,1

117,3

+8,5

Övrig utrustning  Other materials

12,0

100,0

102,0

104,3

99,4

102,0

104,4

108,6

+4,0

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

100,0

100,6

102,8

100,1

101,0

103,0

106,6

+3,5

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR

22,1

100,0

101,7

104,4

99,6

101,9

104,8

109,8

+4,8

  GOODS CONTRIBUTING TO

 

 

 

 

 

  AGRICULTURAL INVESTMENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

98,9

101,5

99,4

98,2

101,3

111,8

+10,4


1)       Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).

  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)       Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.
  
Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.