Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2015=100

Vägningstal, %

Weights, %

2015

2016

2017

2015

Aug

Aug

2016

Aug

Aug

2017

Aug

Aug

2018

Aug

Aug

Diff, %

Aug 17-

Aug 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål Cereals

13,5

100,0

96,9

98,5

99,5

97,6

98,8

161,2

+63,2

Vete  Wheat

8,7

100,0

94,9

97,2

98,6

95,6

95,3

158,1

+65,9

Korn  Barley

0,4

100,0

97,4

102,6

99,8

98,9

104,0

164,4

+58,2

Havre  Oats

2,7

100,0

105,4

95,3

108,2

107,1

104,3

162,5

+55,8

Råg  Rye

1,4

100,0

104,3

109,0

97,4

103,4

108,5

178,0

+64,1

Annan spannmål  Other cereals

0,3

100,0

98,7

102,5

101,0

98,2

102,7

170,3

+65,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor Industrial crops

3,5

100,0

104,6

106,2

99,8

105,4

99,5

117,6

+18,2

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

  Oil seeds and oilgenious fruits

2,3

100,0

105,7

102,0

99,8

105,4

99,5

117,7

+18,3

Sockerbetor och andra

industrigrödor

1,2

100,0

102,6

114,3

100,0

99,0

105,8

105,8

±0,0

  Sugar beets and other industrial

  crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

10,6

100,0

104,5

119,5

100,4

108,5

130,4

194,6

+49,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär Fruits and berries

1,8

100,0

92,3

110,5

112,6

130,6

120,5

140,5

+16,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker Vegetables

5,1

100,0

100,3

101,8

114,4

115,4

109,3

134,5

+23,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis  Potatoes

4,3

100,0

110,3

99,1

90,6

105,5

83,1

115,2

+38,7

Matpotatis Potatoes for

 Consumption

3,7

100,0

111,2

98,3

90,6

105,5

83,1

115,2

+38,7

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,2

100,0

99,7

101,5

100,0

99,6

102,5

100,8

-1,7

Annan potatis  Other potatoes

0,4

100,0

105,5

106,9

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Horticultural products

5,0

100,0

101,3

102,2

99,2

116,0

110,2

104,5

-5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

  CROP OUTPUT

43,8

100,0

101,4

105,6

101,1

107,1

108,4

151,0

+39,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djur  Animals

28,6

100,0

106,8

106,9

101,1

107,5

107,4

103,0

-4,2

Nötkreatur  Cattle

13,0

100,0

111,2

111,6

100,9

111,6

110,7

107,7

-2,7

Gris Pigs

9,2

100,0

104,2

101,9

101,1

105,1

102,7

94,2

-8,3

Får och getter Sheep and goats

0,5

100,0

100,6

103,9

108,9

106,1

109,7

105,5

-3,9

Andra djur  Other animals

5,8

100,0

101,4

104,7

100,5

101,7

107,0

105,5

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk, ägg och andra animaliska produkter  Milk, eggs and

  other animal products

27,7

100,0

97,2

117,8

98,2

92,5

118,9

116,3

-2,1

Mjölk  Milk

22,3

100,0

97,8

123,2

97,3

92,1

124,9

121,2

-2,9

Ägg  Eggs

4,0

100,0

98,1

97,1

99,7

97,0

97,1

101,1

+4,1

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,3

100,0

83,9

88,7

106,5

87,2

92,0

88,5

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION
  ANIMAL OUTPUT

56,2

100,0

102,1

112,3

99,7

100,1

113,1

109,6

-3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

101,8

109,3

100,3

103,2

111,0

127,7

+15,0


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.
    
The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.