Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2015

2016

2017

2015

Aug

Aug

2016

Aug

Aug

2017

Aug

Aug

2018

Aug

Aug

Diff, %1)

Aug 17-

Aug 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

28,9

100,0

103,3

108,1

99,9

103,5

108,9

109,0

+0,1

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,7

100,0

101,8

103,7

101,8

102,3

103,5

103,8

+0,3

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,7

100,0

101,3

104,6

100,7

101,3

105,4

106,4

+0,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

100,0

103,0

S

99,8

105,4

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

25,5

100,0

99,7

106,9

100,1

99,8

108,0

111,9

+3,6

Mjölk  Milk

11,4

S

S

103,6

S

S

104,1

107,9

+3,7

Grädde  Cream

3,1

100,0

102,1

113,1

100,3

101,2

117,3

125,3

+6,8

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,0

100,0

96,4

103,3

99,7

97,6

104,5

102,5

-1,9

Glass  Ice cream

S

100,0

107,2

S

105,7

110,7

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

100,0

S

S

100,1

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

25,2

100,0

104,0

105,5

103,7

106,8

108,0

103,0

-4,6

Nötkött  Beef

10,3

100,0

104,8

107,2

105,2

108,9

111,0

103,0

-7,2

Griskött  Pig meat

9,9

100,0

104,9

104,6

103,1

107,1

106,7

104,1

-2,4

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,4

S

S

102,6

S

S

103,2

98,5

-4,6

Annat kött  Other meat

0,7

S

S

108,3

S

S

108,8

114,4

+5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

100,0

101,1

102,7

99,4

100,9

102,4

103,1

+0,7

Konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

45,6

100,0

102,4

103,6

101,8

103,8

104,8

102,6

-2,1

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

71,2

100,0

101,5

104,8

101,1

102,5

105,9

105,8

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

102,1

105,9

100,7

102,8

107,0

106,9

-0,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.