Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2015

2016

2017

2015

Aug

Aug

2016

Aug

Aug

2017

Aug

Aug

2018

Aug

Aug

Diff, %1)

Aug 17-

Aug 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,8

100,0

100,0

100,6

100,8

99,4

101,2

102,8

+1,6

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,8

100,0

99,7

99,9

100,6

99,0

100,2

100,8

+0,6

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

15,0

100,0

99,9

100,0

100,1

99,7

100,2

101,2

+0,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

100,0

103,8

103,4

109,2

100,5

108,1

110,7

+2,3

Socker  Sugar

0,5

100,0

98,3

97,6

99,5

98,0

97,6

99,6

+2,1

Margarin  Margarine

3,7

100,0

100,0

106,0

100,6

99,9

107,0

113,3

+5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,0

100,2

104,4

100,5

100,3

104,7

107,8

+3,0

Mjölk  Milk

11,0

100,0

99,7

103,1

100,4

99,9

102,9

105,5

+2,5

Grädde  Cream

3,3

100,0

101,2

107,7

100,7

101,7

110,3

116,3

+5,5

Smör  Butter

1,2

100,0

99,0

120,6

100,0

98,3

119,8

138,2

+15,3

Ost  Cheese

11,6

100,0

99,9

102,7

100,5

99,3

102,4

104,5

+2,1

Glass  Ice cream

4,2

100,0

101,4

106,2

100,8

104,0

108,3

107,7

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,0

100,0

97,7

100,5

101,1

98,5

102,7

103,2

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

16,5

100,0

102,8

104,2

101,1

103,9

106,4

105,9

-0,5

Nötkött  Beef

7,4

100,0

103,9

106,5

101,3

105,4

109,4

109,6

+0,2

Griskött  Pig meat

3,9

100,0

101,8

103,2

100,5

103,3

105,5

104,7

-0,7

Fjäderfäkött Poultry meat

4,3

100,0

100,8

99,9

101,2

101,1

100,8

99,3

-1,5

Annat kött  Other meat

0,9

100,0

105,1

108,8

101,4

106,4

110,1

110,5

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,4

100,0

100,2

101,0

100,5

99,9

100,6

102,5

+1,9

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

32,9

100,0

101,4

102,6

100,8

101,8

103,4

104,2

+0,7

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,2

100,0

100,7

103,3

100,7

101,0

104,0

105,8

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

100,4

102,5

100,7

100,5

103,1

104,9

+1,7


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.