Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8a. Absolute agricultural prices, Crop products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2014

2015

2016

2017

2015

Aug

Aug

2016

Aug

Aug

2017

Aug

Aug

2018

Aug

Aug

Note

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål1)  Cereals1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

141

133

127

130

131

127

127

210

AP

  Höstvete  Winter wheat

141

134

127

129

134

128

127

211

 

  Vårvete Spring wheat

151

148

144

134

144

140

138

214

 

  Fodervete Feed wheat

138

128

122

129

122

123

124

207

AP

Råg  Rye

121

113

117

123

110

117

122

201

AP

Korn  Barley

130

132

129

135

132

131

137

217

AP

  Foderkorn  Fodder barley

115

112

109

113

109

108

112

198

AP

  Maltkorn  Malting barley

138

143

140

148

144

143

151

228

AP

Foderhavre  Oats

109

102

107

97

110

109

106

166

AP

Rågvete  Triticale

121

114

113

117

116

112

118

195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Raps  Rape

273

316

334

322

315

333

315

372

AP

Sockerbetor2)  Sugar beets2)

24

25

25

28

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor  Flowers

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Tulpaner, priser per 100 st3)

193

193

198

198

.

.

.

.

 

  Tulips, prices per 100 items3)

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Vissa spannmålspriser avseende senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. Priserna samlas in från flera spannmålshandlare och mäts vid utvalda leveransorter, vanligen s.k. nollorter. Priserna ska avse normalkvalitet vid 14 % vattenhalt samt för höstvete vid 11 % proteinhalt. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på levererade kvantiteter.
     
Some prices concerning the latest harvest, are preliminary and might therefore be revised later. Prices are collected at several delivery places usually called ”base places” (no increase or decrease due to transport distance). It refers to cereals with a water content of 14 % and for Winter wheat with a protein content of 11 %. Annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

2) Pris för sockerbetor vid 16 % sockerhalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december.
     Average price for beets at sugar content 16 %. Th
e price is only calculated for the months September to December.

3) Pris redovisas endast för månaderna december till april.
    
The price is only calculated for the months December to April.

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas.
 
Note: Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).