Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1811

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2015

2016

2017

2015

Sep

Sep

2016

Sep

Sep

2017

Sep

Sep

2018

Sep

Sep

Diff, %1)

Sep 17-

Sep 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

28,9

100,0

103,3

108,1

100,1

103,7

108,5

112,9

+4,1

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,7

100,0

101,8

103,7

100,2

102,3

103,6

104,8

+1,2

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,7

100,0

101,3

104,6

100,6

101,7

104,8

107,1

+2,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

100,0

103,0

S

102,1

103,7

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

25,5

100,0

99,7

106,9

99,9

98,5

106,5

113,0

+6,1

Mjölk  Milk

11,4

S

S

103,6

S

S

103,5

108,5

+4,8

Grädde  Cream

3,1

100,0

102,1

113,1

100,3

101,3

115,6

125,7

+8,7

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,0

100,0

96,4

103,3

99,3

93,7

101,2

107,1

+5,8

Glass  Ice cream

S

100,0

107,2

S

102,9

108,4

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

100,0

S

S

101,5

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

25,2

100,0

104,0

105,5

101,9

104,8

107,5

102,7

-4,5

Nötkött  Beef

10,3

100,0

104,8

107,2

104,0

105,9

109,7

103,2

-5,9

Griskött  Pig meat

9,9

100,0

104,9

104,6

100,6

105,9

105,3

101,7

-3,4

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,4

S

S

102,6

S

S

106,6

101,8

-4,5

Annat kött  Other meat

0,7

S

S

108,3

S

S

109,2

114,4

+4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

100,0

101,1

102,7

99,9

100,7

102,9

103,5

+0,6

Konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

45,6

100,0

102,4

103,6

101,0

102,6

104,8

102,7

-2,0

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

71,2

100,0

101,5

104,8

100,6

101,2

105,5

106,3

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

102,1

105,9

100,5

102,1

106,5

108,3

+1,7


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.