Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1811

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2015

2016

2017

2015

Sep

Sep

2016

Sep

Sep

2017

Sep

Sep

2018

Sep

Sep

Diff, %1)

Sep 17-

Sep 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,8

100,0

100,0

100,6

100,7

99,3

100,7

103,8

+3,0

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,8

100,0

99,7

99,9

100,5

98,7

99,6

100,5

+0,9

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

15,0

100,0

99,9

100,0

100,0

99,6

100,1

101,5

+1,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

100,0

103,8

103,4

107,4

100,9

103,3

125,8

+21,8

Socker  Sugar

0,5

100,0

98,3

97,6

98,2

97,9

97,5

101,0

+3,6

Margarin  Margarine

3,7

100,0

100,0

106,0

100,9

100,1

107,3

114,2

+6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,0

100,2

104,4

100,0

100,0

104,9

107,9

+2,9

Mjölk  Milk

11,0

100,0

99,7

103,1

100,3

98,9

102,9

105,5

+2,5

Grädde  Cream

3,3

100,0

101,2

107,7

100,4

100,5

108,5

116,2

+7,1

Smör  Butter

1,2

100,0

99,0

120,6

98,7

98,1

122,1

137,7

+12,7

Ost  Cheese

11,6

100,0

99,9

102,7

100,1

99,6

103,6

105,3

+1,6

Glass  Ice cream

4,2

100,0

101,4

106,2

98,7

104,5

106,8

106,6

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,0

100,0

97,7

100,5

99,2

98,0

101,6

103,0

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

16,5

100,0

102,8

104,2

100,9

103,2

105,1

106,5

+1,4

Nötkött  Beef

7,4

100,0

103,9

106,5

101,3

104,8

108,3

109,0

+0,7

Griskött  Pig meat

3,9

100,0

101,8

103,2

101,0

102,1

103,2

104,4

+1,2

Fjäderfäkött Poultry meat

4,3

100,0

100,8

99,9

101,1

100,7

100,2

103,7

+3,5

Annat kött  Other meat

0,9

100,0

105,1

108,8

98,7

105,1

109,0

106,9

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,4

100,0

100,2

101,0

99,9

99,7

101,9

102,7

+0,8

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

32,9

100,0

101,4

102,6

100,4

101,3

103,4

104,6

+1,1

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,2

100,0

100,7

103,3

100,1

100,5

104,0

106,1

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

100,4

102,5

100,3

100,2

103,0

105,3

+2,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.