Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1812

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2015=100

Vägnings-

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2018

Diff, %

tal, %2)

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 17-

 

Weights, %2)

 

 

 

Oct

Oct

Oct

Oct

Okt 18

 

 

 

Spannmål1)  Cereals1)

13,5

100,0

96,9

98,5

95,7

103,2

95,7

173,4

+81,2

Vete  Wheat

8,7

100,0

94,9

97,2

96,1

101,7

96,7

156,5

+61,8

Korn  Barley

0,4

100,0

97,4

102,6

94,3

103,2

107,6

171,6

+59,5

Havre  Oats

2,7

100,0

105,4

95,3

96,3

105,0

84,4

203,1

+140,7

Råg  Rye

1,4

100,0

104,3

109,0

95,7

110,5

111,6

182,6

+63,6

Annan spannmål  Other cereals

0,3

100,0

98,7

102,5

92,8

110,2

103,5

173,4

+67,5

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

3,5

100,0

104,6

106,2

100,6

104,9

112,6

115,6

+2,7

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oilgenious fruits

2,3

100,0

105,7

102,0

103,0

113,0

103,8

116,8

+12,6

Sockerbetor och andra
industrigrödor
  Sugar beet and other industrial
  crops

1,2

100,0

102,6

114,3

100,0

102,8

114,9

115,3

+0,4

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,6

100,0

104,5

119,5

100,4

108,5

130,4

194,6

+49,3

 

 

 

 

 

Frukt och bär  Fruits and berries

1,8

100,0

92,3

110,5

87,7

75,9

136,8

119,6

-12,6

 

 

 

 

 

Grönsaker  Vegetables

5,1

100,0

100,3

101,8

101,0

96,0

96,1

134,2

+39,7

 

 

 

 

 

Potatis  Potatoes

4,3

100,0

110,3

99,1

113,3

95,7

92,1

129,8

+40,9

Matpotatis  Potatoes for
  consumption

3,7

100,0

111,2

98,3

116,6

93,3

88,4

135,5

+53,4

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,2

100,0

99,7

101,5

100,0

99,6

102,5

100,8

-1,7

Annan potatis  Other potatoes

0,4

100,0

105,5

106,9

100,0

105,5

106,9

106,9

±0,0

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Horticultural products

5,0

100,0

101,3

102,2

100,5

101,5

102,4

105,4

+2,9

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION
  CROP OUTPUT

43,8

100,0

101,4

105,6

99,8

101,8

107,6

155,2

+44,3

 

 

 

 

 

Djur  Animals

28,6

100,0

106,8

106,9

103,0

106,9

107,0

102,9

-3,8

Nötkreatur  Cattle

13,0

100,0

111,2

111,6

103,9

111,2

110,5

106,7

-3,5

Gris  Pigs

9,2

100,0

104,2

101,9

105,2

105,1

102,7

95,0

-7,5

Får och getter  Sheep and goats

0,5

100,0

100,6

103,9

83,1

83,5

89,7

86,5

-3,6

Andra djur  Other animals

5,8

100,0

101,4

104,7

100,5

102,4

107,3

108,2

+0,8

 

 

 

 

 

Mjölk, ägg och andra animaliska produkter  Milk, eggs and
  other animal products

27,7

100,0

97,2

117,8

99,9

100,4

123,5

121,9

-1,3

Mjölk  Milk

22,3

100,0

97,8

123,2

101,0

101,8

130,9

127,9

-2,3

Ägg  Eggs

4,0

100,0

98,1

97,1

99,8

97,0

97,1

101,2

+4,2

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,3

100,0

83,9

88,7

86,2

91,7

92,8

96,2

+3,6

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION
  ANIMAL OUTPUT

56,2

100,0

102,1

112,3

101,5

103,7

115,1

112,3

-2,5

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

101,8

109,3

100,8

102,9

111,8

131,1

+17,2


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.
    
The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.

2) Vägningstalen avser årsmedelsvikter.

      The weights refer to annual average weights.