Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1812

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2015

2016

2017

2015

Okt

Oct

2016

Okt

Oct

2017

Okt

Oct

2018

Okt

Oct

Diff, %1)

Okt 17-

Okt 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

28,9

100,0

103,3

108,1

104,2

103,2

107,3

114,1

+6,3

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,7

100,0

101,8

103,7

101,8

101,5

103,1

105,6

+2,4

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,7

100,0

101,3

104,6

100,6

101,0

104,6

108,7

+3,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

100,0

103,0

S

101,7

106,0

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

25,5

100,0

99,7

106,9

99,8

99,2

109,9

113,8

+3,5

Mjölk  Milk

11,4

S

S

103,6

S

S

106,5

109,6

+2,9

Grädde  Cream

3,1

100,0

102,1

113,1

100,6

101,4

121,1

130,5

+7,8

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,0

100,0

96,4

103,3

99,3

95,9

103,0

101,4

-1,6

Glass  Ice cream

S

100,0

107,2

S

97,4

103,0

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

100,0

S

S

101,2

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

25,2

100,0

104,0

105,5

100,2

104,8

106,2

102,2

-3,8

Nötkött  Beef

10,3

100,0

104,8

107,2

99,7

104,8

107,1

102,9

-3,9

Griskött  Pig meat

9,9

100,0

104,9

104,6

100,4

105,0

104,2

101,7

-2,4

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,4

S

S

102,6

S

S

107,5

99,7

-7,3

Annat kött  Other meat

0,7

S

S

108,3

S

S

108,6

114,4

+5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

100,0

101,1

102,7

100,8

101,8

103,5

104,8

+1,3

Konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

45,6

100,0

102,4

103,6

100,5

103,1

104,1

103,0

-1,1

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

71,2

100,0

101,5

104,8

100,3

101,8

106,2

106,8

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

102,1

105,9

101,7

102,3

106,5

109,0

+2,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.