Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1812

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2015

2016

2017

2015

Okt

Oct

2016

Okt

Oct

2017

Okt

Oct

2018

Okt

Oct

Diff, %1)

Okt 17-

Okt 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,8

100,0

100,0

100,6

100,9

99,5

101,5

104,0

+2,5

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,8

100,0

99,7

99,9

101,3

100,0

100,2

100,0

-0,3

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

15,0

100,0

99,9

100,0

100,0

99,2

100,4

102,4

+1,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

100,0

103,8

103,4

105,4

101,0

103,8

126,2

+21,6

Socker  Sugar

0,5

100,0

98,3

97,6

98,5

97,6

97,8

100,8

+3,0

Margarin  Margarine

3,7

100,0

100,0

106,0

101,1

99,3

110,4

114,5

+3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,0

100,2

104,4

99,9

100,9

106,3

108,6

+2,1

Mjölk  Milk

11,0

100,0

99,7

103,1

101,0

99,4

104,6

105,9

+1,2

Grädde  Cream

3,3

100,0

101,2

107,7

100,2

102,6

111,3

116,5

+4,7

Smör  Butter

1,2

100,0

99,0

120,6

100,3

96,0

131,7

146,7

+11,3

Ost  Cheese

11,6

100,0

99,9

102,7

99,6

101,6

104,5

104,9

+0,4

Glass  Ice cream

4,2

100,0

101,4

106,2

97,1

102,7

106,0

108,5

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,0

100,0

97,7

100,5

98,5

99,0

98,8

101,7

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

16,5

100,0

102,8

104,2

99,8

103,3

103,6

107,1

+3,4

Nötkött  Beef

7,4

100,0

103,9

106,5

100,4

104,3

106,0

108,3

+2,2

Griskött  Pig meat

3,9

100,0

101,8

103,2

100,4

102,4

103,5

105,0

+1,5

Fjäderfäkött Poultry meat

4,3

100,0

100,8

99,9

98,5

101,2

97,6

105,4

+7,9

Annat kött  Other meat

0,9

100,0

105,1

108,8

99,5

107,0

110,5

111,7

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,4

100,0

100,2

101,0

100,3

100,1

101,4

102,9

+1,5

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

32,9

100,0

101,4

102,6

100,1

101,6

102,5

104,9

+2,4

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,2

100,0

100,7

103,3

99,9

101,1

104,1

106,5

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

100,4

102,5

100,2

100,6

103,3

105,7

+2,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.