Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1812

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural input price index for the EU market

2015 = 1001)

2015

2016

2017

Tredje kvartalet Third Quarter

2015

2016

2017

2018

Diff, %

17-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien Belgium

100,0

98,8

102,3

99,8

99,5

101,6

107,0

+5,3

bg

Bulgarien Bulgaria

100,0

96,7

98,2

101,6

97,1

97,4

103,9

+6,7

cy

Cypern Cyprus

100,0

94,1

95,4

103,3

94,8

93,3

94,1

+0,9

dk

Danmark Denmark

100,0

99,9

100,6

100,5

99,0

100,3

..

..

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland Finland

100,0

97,4

98,9

99,3

96,0

98,0

102,6

+4,7

fr

Frankrike France

100,0

97,5

98,7

99,8

97,1

98,1

102,8

+4,8

el

Grekland Greece

100,0

98,1

100,6

99,9

98,1

99,7

103,4

+3,8

ie

Irland Ireland

100,0

98,3

98,6

100,2

97,7

98,2

103,3

+5,2

it

Italien Italy

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien Croatia

100,0

94,9

94,5

99,5

92,5

93,4

96,6

+3,4

lv

Lettland Latvia

100,0

98,3

99,2

99,6

97,9

98,5

106,8

+8,3

lt

Litauen Lithuania

100,0

99,3

102,4

100,9

99,0

103,8

97,1

-6,5

lu

Luxemburg Luxembourg

100,0

98,5

100,3

99,8

98,1

99,8

102,9

+3,1

mt

Malta Malta

..

..

..

..

..

..

101,2

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nl

Nederländerna Netherlands

..

..

..

..

..

..

103,6

..

pl

Polen Poland

100,0

98,0

100,0

100,7

98,2

99,5

104,2

+4,7

pt

Portugal Portugal

100,0

99,5

99,2

99,9

99,3

98,2

99,7

+1,5

ro

Rumänien Romania

100,0

95,2

101,7

98,7

93,6

100,9

107,9

+6,9

sk

Slovakien Slovakia

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si

Slovenien Slovenia

100,0

98,4

99,2

100,2

98,9

98,9

103,4

+4,6

es

Spanien Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

uk

Storbritannien United Kingdom

..

..

..

..

..

..

109,8

..

se

Sverige Sweden

100,0

99,0

101,5

99,6

98,4

101,4

111,6

+10,1

cz

Tjeckien Czech Republic

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

..

hu

Ungern Hungary

100,0

97,9

98,1

100,1

97,1

97,5

103,1

+5,7

at

Österrike Austria

100,0

99,2

100,1

100,0

99,1

99,8

103,5

+3,7


1) Siffror ännu inte tillgängliga för alla länder.
    
Figures not yet available for all countries.


Källa: Eurostats databas.

  Source: Eurostat’s database. 2018-12-10.