Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1812

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8a. Absolute agricultural prices, Crop products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2014

2015

2016

2017

2015

Okt

Oct

2016

Okt

Oct

2017

Okt

Oct

2018

Okt

Oct

Note

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål1)  Cereals1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

141

133

127

130

132

139

132

213

AP

  Höstvete  Winter wheat

141

134

127

129

128

139

130

213

 

  Vårvete Spring wheat

151

148

144

134

154

145

140

218

 

  Fodervete Feed wheat

138

128

122

129

115

132

126

208

AP

Råg  Rye

121

113

117

123

108

125

126

206

AP

Korn  Barley

130

132

129

135

125

136

143

221

AP

  Foderkorn  Fodder barley

115

112

109

113

104

117

118

204

AP

  Maltkorn  Malting barley

138

143

140

148

137

146

157

231

AP

Foderhavre  Oats

109

102

107

97

98

107

86

207

AP

Rågvete  Triticale

121

114

113

117

106

126

119

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Raps  Rape

273

316

334

322

326

357

328

369

AP

Sockerbetor2)  Sugar beets2)

24

25

25

28

25

25

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor  Flowers

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Tulpaner, pris per 100 st3)

193

193

198

198

.

.

.

.

 

  Tulips, price per 100 items3)

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Vissa spannmålspriser avseende senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. Priserna samlas in från flera spannmålshandlare och mäts vid utvalda leveransorter, vanligen s.k. nollorter. Priserna ska avse normalkvalitet vid 14 % vattenhalt samt för höstvete vid 11 % proteinhalt. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på levererade kvantiteter.
     
Some prices concerning the latest harvest, are preliminary and might therefore be revised later. Prices are collected at several delivery places usually called ”base places” (no increase or decrease due to transport distance). It refers to cereals with a water content of 14 % and for Winter wheat with a protein content of 11 %. Annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

2) Pris för sockerbetor vid 16 % sockerhalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december.
    
Average price for beets at sugar content 16 %. The price is only calculated for the months September to December.

3) Pris redovisas endast för månaderna december till april.
    
The price is only calculated for the months December to April.

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas.
 
Note: Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).