Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2015=100

Vägnings-

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2018

Diff, %

tal, %2)

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 17-

 

Weights, %2)

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 18

 

 

 

Spannmål1)  Cereals1)

13,5

100,0

96,9

98,5

102,3

107,2

104,8

160,3

+52,9

Vete  Wheat

8,7

100,0

94,9

97,2

103,4

106,3

104,0

155,6

+49,6

Korn  Barley

0,4

100,0

97,4

102,6

95,4

104,5

108,2

165,3

+52,9

Havre  Oats

2,7

100,0

105,4

95,3

112,6

114,5

92,3

194,6

+110,8

Råg  Rye

1,4

100,0

104,3

109,0

100,7

120,4

114,0

178,7

+56,7

Annan spannmål  Other cereals

0,3

100,0

98,7

102,5

101,0

114,7

111,9

171,2

+53,0

 

Industrigrödor  Industrial crops

3,5

100,0

104,6

106,2

100,5

105,8

113,7

115,8

+1,8

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oilgenious fruits

2,3

100,0

105,7

102,0

102,1

114,8

110,2

117,3

+6,5

Sockerbetor och andra
industrigrödor
  Sugar beet and other industrial
  crops

1,2

100,0

102,6

114,3

100,0

102,8

114,9

115,3

+0,4

 

Foderväxter  Forage plants

10,6

100,0

104,5

119,5

100,4

108,5

130,4

194,6

+49,3

 

Frukt och bär  Fruits and berries

1,8

100,0

92,3

110,5

91,1

88,4

142,4

108,9

-23,5

 

Grönsaker  Vegetables

5,1

100,0

100,3

101,8

85,9

86,6

86,5

117,9

+36,2

 

Potatis  Potatoes

4,3

100,0

110,3

99,1

113,3

101,3

92,4

128,0

+38,6

Matpotatis  Potatoes for
  consumption

3,7

100,0

111,2

98,3

116,6

100,2

88,7

135,5

+52,8

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,2

100,0

99,7

101,5

100,0

99,6

102,5

100,8

-1,7

Annan potatis  Other potatoes

0,4

100,0

105,5

106,9

100,0

105,5

106,9

98,1

-8,2

 

Blommor och plantskoleväxter
  Horticultural products

5,0

100,0

101,3

102,2

100,9

101,3

101,2

106,1

+4,9

 

VEGETABILIEPRODUKTION
  CROP OUTPUT

43,8

100,0

101,4

105,6

100,3

103,0

109,5

148,8

+35,9

 

Djur  Animals

28,6

100,0

106,8

106,9

102,5

106,9

106,1

103,5

-2,5

Nötkreatur  Cattle

13,0

100,0

111,2

111,6

101,8

110,9

108,0

106,7

-1,2

Gris  Pigs

9,2

100,0

104,2

101,9

106,5

105,1

104,4

95,6

-8,4

Får och getter  Sheep and goats

0,5

100,0

100,6

103,9

81,7

78,7

85,4

83,6

-2,2

Andra djur  Other animals

5,8

100,0

101,4

104,7

100,9

103,7

106,8

110,0

+2,9

 

Mjölk, ägg och andra animaliska produkter  Milk, eggs and
  other animal products

27,7

100,0

97,2

117,8

99,9

104,8

123,7

120,6

-2,5

Mjölk  Milk

22,3

100,0

97,8

123,2

101,0

107,1

130,9

125,2

-4,3

Ägg  Eggs

4,0

100,0

98,1

97,1

99,8

97,5

97,5

105,9

+8,6

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,3

100,0

83,9

88,7

86,2

91,7

92,8

96,2

+3,6

 

ANIMALIEPRODUKTION
  ANIMAL OUTPUT

56,2

100,0

102,1

112,3

101,2

105,8

114,8

111,9

-2,5

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

101,8

109,3

100,8

104,6

112,5

128,1

+13,9


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.
    
The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.

2) Vägningstalen avser årsmedelsvikter.

      The weights refer to annual average weights.