Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2015

2016

2017

2015

Nov

Nov

2016

Nov

Nov

2017

Nov

Nov

2018

Nov

Nov

Diff, %1)

Nov 17-

Nov 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,8

100,0

100,0

100,6

100,8

99,0

101,3

104,6

+3,2

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,8

100,0

99,7

99,9

100,5

97,8

100,3

101,2

+0,9

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

15,0

100,0

99,9

100,0

100,6

99,5

99,8

102,3

+2,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

100,0

103,8

103,4

104,6

102,8

101,9

125,6

+23,2

Socker  Sugar

0,5

100,0

98,3

97,6

99,3

97,3

97,7

99,9

+2,3

Margarin  Margarine

3,7

100,0

100,0

106,0

100,9

99,5

112,6

116,2

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,0

100,2

104,4

100,0

99,9

107,7

109,6

+1,7

Mjölk  Milk

11,0

100,0

99,7

103,1

100,4

98,9

106,4

106,8

+0,4

Grädde  Cream

3,3

100,0

101,2

107,7

100,5

102,3

111,8

120,3

+7,5

Smör  Butter

1,2

100,0

99,0

120,6

101,8

97,9

141,7

146,4

+3,3

Ost  Cheese

11,6

100,0

99,9

102,7

100,0

98,7

105,3

105,1

-0,2

Glass  Ice cream

4,2

100,0

101,4

106,2

98,1

104,6

106,8

110,3

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,0

100,0

97,7

100,5

100,3

97,6

98,5

103,3

+4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

16,5

100,0

102,8

104,2

100,4

102,6

102,5

105,5

+3,0

Nötkött  Beef

7,4

100,0

103,9

106,5

99,5

104,5

102,8

106,7

+3,8

Griskött  Pig meat

3,9

100,0

101,8

103,2

100,5

103,5

104,7

103,3

-1,3

Fjäderfäkött Poultry meat

4,3

100,0

100,8

99,9

102,6

97,3

97,7

103,7

+6,1

Annat kött  Other meat

0,9

100,0

105,1

108,8

98,1

104,9

109,0

112,5

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,4

100,0

100,2

101,0

99,7

100,5

101,5

102,4

+0,9

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

32,9

100,0

101,4

102,6

100,0

101,4

101,9

103,9

+2,0

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,2

100,0

100,7

103,3

100,0

100,6

104,5

106,5

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

100,4

102,5

100,3

100,1

103,5

105,9

+2,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.