Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural input price index

2015 = 100

Vägnings-

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Diff, %

tal, %

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 17-

 

Weights, %

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 18

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

98,2

95,8

93,7

99,2

96,9

95,1

95,2

+0,1

 

Energi och drivmedel
  Energy and propellants

9,9

99,2

106,9

120,0

93,6

106,2

110,4

121,6

+10,2

Elektricitet  Electricity

4,0

103,5

109,4

122,7

98,6

107,2

111,7

130,9

+17,2

Diesel  Diesel oil

4,3

98,0

106,7

119,7

91,5

106,6

110,6

118,5

+7,2

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels and propellants

1,7

93,8

101,7

114,7

90,2

101,8

106,7

112,2

+5,2

 

Gödnings- och jordförbättrings-
medel
  Fertilisers and soil improvers

8,2

85,2

87,4

95,9

98,1

84,3

91,4

103,5

+13,3

Enkla gödselmedel1)
  Straight fertilisers1)

4,5

83,8

86,7

94,6

97,9

83,6

90,5

102,6

+13,3

Sammansatta gödselmedel2)
  Compound fertilisers2)

3,7

87,3

88,4

97,9

98,6

85,5

92,8

105,0

+13,1

 

Växtskydds- och bekämpnings-
medel
  Plant protection products and
  pesticides

2,4

101,2

104,9

105,2

101,9

101,5

106,1

104,8

-1,2

Svampmedel  Fungicides

0,7

100,6

102,9

105,9

102,0

100,4

103,6

106,5

+2,9

Insektsmedel  Insecticides

0,2

108,9

115,1

117,5

100,9

110,5

116,5

117,7

+1,1

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

101,2

105,3

104,7

102,0

101,6

106,5

104,0

-2,4

 

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

1,0

100,5

102,5

109,7

100,5

100,5

105,6

109,2

+3,4

 

Djurfoder
  Animal feedingstuffs

18,7

97,3

99,0

111,4

98,6

97,3

97,9

122,1

+24,7

 

Underhåll av utrustning
  Maintenance of materials

6,1

101,0

103,2

104,5

100,6

101,5

104,3

106,3

+1,9

 

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

2,4

100,7

102,6

105,1

99,8

101,3

103,1

105,8

+2,6

 

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

23,0

101,4

103,8

110,7

99,8

102,3

104,7

115,6

+10,4

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING
  GOODS AND SERVICES
  CURRENTLY CONSUMED
  IN AGRICULTURE

77,9

98,1

100,6

108,3

98,7

99,1

101,6

113,6

+11,8

 

Utrustning  Materials

16,7

102,1

104,9

110,4

101,1

103,2

106,1

112,2

+5,7

Traktorer  Tractors

4,7

102,2

106,4

115,1

101,4

104,2

108,1

118,2

+9,3

Övrig utrustning  Other materials

12,0

102,0

104,3

108,6

101,0

102,8

105,3

109,9

+4,4

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

100,6

102,8

105,8

99,7

101,3

103,5

106,6

+3,0

 

INVESTERINGSVAROR
  GOODS CONTRIBUTING TO
  AGRICULTURAL INVESTMENTS

22,1

101,7

104,4

109,2

100,8

102,7

105,5

110,8

+5,1

 

TOTALT  TOTAL

100,0

98,9

101,5

108,5

99,1

99,9

102,5

113,0

+10,3


1)       Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).

  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogen (N), Phosphorus (P) or Potassium (K).

2)       Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.
  
Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.