Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2015=100

Vägnings-

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Diff, %

tal, %2)

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 17-

 

Weights, %2)

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 18

 

 

 

Spannmål1)  Cereals1)

13,5

96,9

98,5

145,3

101,1

105,6

104,1

162,1

+55,7

Vete  Wheat

8,7

94,9

97,2

138,8

101,6

104,7

102,3

158,8

+55,2

Korn  Barley

0,4

97,4

102,6

148,2

96,1

103,7

108,8

167,2

+53,7

Havre  Oats

2,7

105,4

95,3

173,7

115,8

115,7

99,9

183,4

+83,6

Råg  Rye

1,4

104,3

109,0

160,2

101,2

116,2

115,8

174,5

+50,7

Annan spannmål  Other cereals

0,3

98,7

102,5

154,0

99,1

109,6

110,7

175,2

+58,3

 

Industrigrödor  Industrial crops

3,5

104,6

106,2

114,1

100,3

104,4

114,1

115,3

+1,0

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oilgenious fruits

2,3

105,7

102,0

113,8

103,1

121,1

106,1

114,9

+8,3

Sockerbetor och andra
industrigrödor
  Sugar beet and other industrial
  crops

1,2

102,6

114,3

114,7

100,0

102,8

114,9

115,3

+0,4

 

Foderväxter  Forage plants

10,6

104,5

119,5

162,5

100,4

108,5

130,4

194,6

+49,3

 

Frukt och bär  Fruits and berries

1,8

92,3

110,5

87,9

96,7

93,2

194,9

111,4

-42,9

 

Grönsaker  Vegetables

5,1

100,3

101,8

124,4

93,3

91,5

87,4

123,8

+41,7

 

Potatis  Potatoes

4,3

110,3

99,1

117,4

111,7

101,1

108,6

124,7

+14,8

Matpotatis  Potatoes for
  consumption

3,7

111,2

98,3

120,0

116,6

100,2

110,1

135,5

+23,1

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,2

99,7

101,5

101,3

100,0

99,6

102,5

100,8

-1,7

Annan potatis  Other potatoes

0,4

105,5

106,9

98,1

100,0

105,5

106,9

98,1

-8,2

 

Blommor och plantskoleväxter
  Horticultural products

5,0

101,3

102,2

104,4

101,6

104,7

103,3

103,6

+0,3

 

VEGETABILIEPRODUKTION
  CROP OUTPUT

43,8

101,4

105,6

134,9

100,9

103,5

113,4

149,5

+31,8

 

Djur  Animals

28,6

106,8

106,9

102,2

103,4

108,0

106,7

104,8

-1,8

Nötkreatur  Cattle

13,0

111,2

111,6

104,1

103,5

112,1

109,3

107,4

-1,7

Gris  Pigs

9,2

104,2

101,9

96,9

106,2

105,9

104,9

95,6

-8,9

Får och getter  Sheep and goats

0,5

100,6

103,9

103,0

84,5

81,7

84,3

84,2

-0,1

Andra djur  Other animals

5,8

101,4

104,7

106,3

100,5

104,7

105,8

113,7

+7,5

 

Mjölk, ägg och andra animaliska produkter  Milk, eggs and
  other animal products

27,7

97,2

117,8

115,4

100,5

108,6

124,3

121,9

-1,9

Mjölk  Milk

22,3

97,8

123,2

119,5

101,7

112,1

131,9

126,9

-3,8

Ägg  Eggs

4,0

98,1

97,1

101,0

99,8

97,3

97,5

106,4

+9,0

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,3

83,9

88,7

89,1

86,2

91,7

92,8

96,2

+3,6

 

ANIMALIEPRODUKTION
  ANIMAL OUTPUT

56,2

102,1

112,3

108,7

102,0

108,3

115,4

113,2

-1,9

 

TOTALT  TOTAL

100,0

101,8

109,3

120,2

101,5

106,2

114,5

129,1

+12,7


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.
    
The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.

2) Vägningstalen avser årsmedelsvikter.

      The weights refer to annual average weights.