Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2016

2017

2018

2015

Dec

Dec

2016

Dec

Dec

2017

Dec

Dec

2018

Dec

Dec

Diff, %1)

Dec 17-

Dec 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

28,9

103,3

108,1

110,4

101,8

103,7

107,8

115,3

+7,0

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,7

101,8

103,7

104,3

101,8

100,3

102,2

108,0

+5,7

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,7

101,3

104,6

106,8

100,8

101,6

105,4

110,0

+4,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

103,0

S

S

100,9

104,5

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

25,5

99,7

106,9

112,8

98,9

98,7

110,3

114,7

+4,0

Mjölk  Milk

11,4

S

103,6

108,1

S

S

106,3

109,4

+2,9

Grädde  Cream

3,1

102,1

113,1

126,9

99,9

105,1

121,8

133,5

+9,6

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,0

96,4

103,3

104,6

95,7

95,0

105,5

101,4

-3,9

Glass  Ice cream

S

107,2

S

S

92,8

104,1

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

S

S

S

101,0

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

25,2

104,0

105,5

102,8

99,4

103,5

103,5

103,5

±0,0

Nötkött  Beef

10,3

104,8

107,2

102,9

97,9

104,1

103,5

103,3

-0,2

Griskött  Pig meat

9,9

104,9

104,6

102,9

100,3

103,8

103,5

101,9

-1,5

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,4

S

102,6

100,4

S

S

102,6

105,3

+2,6

Annat kött  Other meat

0,7

S

108,3

114,4

S

S

107,9

114,4

+6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

101,1

102,7

104,1

100,7

102,2

104,0

104,1

+0,1

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

45,6

102,4

103,6

103,0

99,9

102,5

102,9

103,6

+0,7

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

71,2

101,5

104,8

106,4

99,6

101,3

105,5

107,5

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

102,1

105,9

107,7

100,4

102,1

106,3

109,8

+3,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.