Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)                     

2. Agricultural input price index

2015 = 100

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %

tal, %

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 18-

 

Weights, %

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 19

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

98,2

95,8

93,7

99,2

96,4

92,6

95,2

+2,7

 

Energi och drivmedel
  Energy and propellants

9,9

99,2

106,9

120,0

94,7

108,1

113,0

122,7

+8,6

Elektricitet  Electricity

4,0

103,5

109,4

122,7

104,8

108,5

113,9

135,1

+18,6

Diesel  Diesel oil

4,3

98,0

106,7

119,7

90,6

108,9

113,3

118,3

+4,4

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels and propellants

1,7

93,8

101,7

114,7

87,3

103,4

109,5

111,7

+2,0

 

Gödnings- och jordförbättrings-
medel
  Fertilisers and soil improvers

8,2

85,2

87,4

95,9

98,1

89,5

91,7

102,9

+12,2

Enkla gödselmedel1)
  Straight fertilisers1)

4,5

83,8

86,7

94,6

97,9

89,8

90,8

101,9

+12,2

Sammansatta gödselmedel2)
  Compound fertilisers2)

3,7

87,3

88,4

97,9

98,6

89,1

93,0

104,5

+12,3

 

Växtskydds- och bekämpnings-
medel
  Plant protection products and
  pesticides

2,4

101,2

104,9

105,2

101,9

101,5

106,1

104,8

-1,2

Svampmedel  Fungicides

0,7

100,6

102,9

105,9

102,0

100,4

103,6

106,5

+2,9

Insektsmedel  Insecticides

0,2

108,9

115,1

117,5

100,9

110,5

116,5

117,7

+1,1

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

101,2

105,3

104,7

102,0

101,6

106,5

104,0

-2,4

 

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

1,0

100,5

102,5

109,7

100,5

100,5

105,6

109,2

+3,4

 

Djurfoder
  Animal feedingstuffs

18,7

97,3

99,0

111,4

98,8

97,7

99,1

122,1

+23,2

 

Underhåll av utrustning
  Maintenance of materials

6,1

101,0

103,2

104,5

100,7

102,7

104,4

108,0

+3,4

 

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

2,4

100,7

102,6

105,1

99,8

101,6

103,5

106,2

+2,6

 

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

23,0

101,4

103,8

110,7

100,5

103,0

105,1

116,8

+11,1

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING
  GOODS AND SERVICES
  CURRENTLY CONSUMED
  IN AGRICULTURE

77,9

98,1

100,6

108,3

99,0

100,3

102,2

114,2

+11,7

 

Utrustning  Materials

16,7

102,1

104,9

110,4

101,6

103,6

107,8

113,0

+4,7

Traktorer  Tractors

4,7

102,2

106,4

115,1

101,4

104,2

109,8

118,2

+7,6

Övrig utrustning  Other materials

12,0

102,0

104,3

108,6

101,6

103,4

107,1

111,0

+3,6

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

100,6

102,8

105,8

99,6

101,7

104,0

107,1

+3,0

 

INVESTERINGSVAROR
  GOODS CONTRIBUTING TO
  AGRICULTURAL INVESTMENTS

22,1

101,7

104,4

109,2

101,1

103,2

106,9

111,5

+4,3

 

TOTALT  TOTAL

100,0

98,9

101,5

108,5

99,5

100,9

103,2

113,6

+10,0


1)       Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).

  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogen (N), Phosphorus (P) or Potassium (K).

2)       Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.
  
Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.