Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 18 -

 

Weights,%

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 19

 

Vegetabilier  Crop products

29,7

103,3

108,1

110,4

101,6

105,7

107,6

116,7

+8,5

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

9,3

101,8

103,7

104,3

101,6

103,9

102,0

112,0

+9,8

Mjukt bröd  Bread

14,5

101,3

104,6

106,8

100,5

101,7

105,1

110,2

+4,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

103,0

S

S

100,6

S

S

S

S

 

Mejeriprodukter  Dairy products

24,4

99,7

106,9

112,8

99,6

99,4

111,2

116,4

+4,7

Mjölk  Milk

10,5

S

103,6

108,1

S

99,9

106,2

110,5

+4,0

Grädde  Cream

3,3

102,1

113,1

126,9

101,1

103,3

125,6

138,4

+10,2

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,1

96,4

103,3

104,6

97,2

93,0

106,5

101,0

-5,2

Glass  Ice cream

S

107,2

S

S

100,0

S

S

S

S

 

Ägg  Eggs

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött  Meat

25,6

104,0

105,5

102,8

99,8

102,2

102,4

103,3

+0,9

Nötkött  Beef

10,2

104,8

107,2

102,9

99,2

103,5

101,6

103,1

+1,5

Griskött  Pig meat

9,9

104,9

104,6

102,9

100,7

101,2

102,3

101,1

-1,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

S

102,6

100,4

S

100,7

102,4

106,3

+3,8

Annat kött  Other meat

1,2

S

108,3

114,4

S

106,4

114,4

113,7

-0,6

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,5

101,1

102,7

104,1

101,4

101,5

103,7

105,9

+2,1

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

43,1

102,4

103,6

103,0

100,5

101,6

102,4

104,0

+1,6

 

Animalier  Animal products

70,3

101,5

104,8

106,4

100,3

100,9

105,4

108,3

+2,8

 

TOTALT  TOTAL

100,0

102,1

105,9

107,7

100,7

102,6

106,1

110,8

+4,4


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.