Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2016

2017

2018

2016

Jan

Jan

2017

Jan

Jan

2018

Jan

Jan

2019

Jan

Jan

Diff, %1)

Jan 18-

Jan 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

100,0

100,6

102,9

100,0

99,3

101,5

105,3

+3,8

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,5

99,7

99,9

100,5

99,1

98,4

98,7

101,9

+3,2

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

14,7

99,9

100,0

101,5

100,4

99,7

100,6

104,0

+3,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,8

103,4

111,3

105,5

102,8

106,5

123,7

+16,1

Socker  Sugar

0,5

98,3

97,6

100,0

100,3

97,9

97,4

102,2

+5,0

Margarin  Margarine

3,4

100,0

106,0

113,9

99,3

99,5

113,0

114,9

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,2

104,4

108,2

101,0

100,6

108,0

108,6

+0,6

Mjölk  Milk

10,6

99,7

103,1

106,1

101,3

100,1

106,8

106,0

-0,8

Grädde  Cream

3,3

101,2

107,7

115,3

102,1

99,6

112,9

117,8

+4,4

Smör  Butter

1,2

99,0

120,6

140,9

102,5

104,2

140,6

147,0

+4,6

Ost  Cheese

11,7

99,9

102,7

105,0

100,6

99,9

105,0

104,9

-0,0

Glass  Ice cream

4,4

101,4

106,2

108,2

99,9

104,1

106,1

108,7

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,9

97,7

100,5

102,3

99,1

100,4

102,5

106,6

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

16,9

102,8

104,2

105,9

101,6

103,4

105,7

108,0

+2,1

Nötkött  Beef

7,8

103,9

106,5

108,5

101,3

104,6

108,2

111,9

+3,5

Griskött  Pig meat

4,0

101,8

103,2

104,8

99,5

103,3

105,9

104,0

-1,8

Fjäderfäkött Poultry meat

4,3

100,8

99,9

101,3

103,3

100,6

100,4

104,2

+3,8

Annat kött  Other meat

0,8

105,1

108,8

110,2

103,5

104,1

108,9

107,9

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,9

100,2

101,0

102,7

100,3

99,2

101,4

102,9

+1,5

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,8

101,4

102,6

104,3

100,9

101,2

103,5

105,4

+1,8

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

68,0

100,7

103,3

106,0

100,9

100,9

105,6

106,9

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,4

102,5

105,0

100,6

100,4

104,2

106,4

+2,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.