Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural input price index for the EU market

2015 = 1001)

2016

2017

2018

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2015

2016

2017

2018

Diff, %

17-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien Belgium

98,8

102,3

106,0

99,0

100,0

102,5

..

..

bg

Bulgarien Bulgaria

96,7

98,2

102,0

99,1

96,4

98,0

..

..

cy

Cypern Cyprus

94,1

95,4

93,0

95,1

93,3

93,0

..

..

dk

Danmark Denmark

99,9

100,6

102,0

100,4

99,7

100,5

..

..

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland Finland

97,4

98,9

103,0

99,2

96,6

99,7

..

..

fr

Frankrike France

97,5

98,7

102,0

99,1

97,6

99,2

..

..

el

Grekland Greece

98,1

100,6

103,0

99,0

98,7

100,9

..

..

ie

Irland Ireland

98,3

98,6

102,0

99,5

97,6

99,2

..

..

it

Italien Italy

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien Croatia

94,9

94,5

97,0

99,6

91,2

95,2

..

..

lv

Lettland Latvia

98,3

99,2

106,0

98,6

97,0

100,0

..

..

lt

Litauen Lithuania

99,3

102,4

102,0

99,8

99,0

102,8

..

..

lu

Luxemburg Luxembourg

98,5

100,3

103,0

99,3

99,0

100,9

..

..

mt

Malta Malta

..

..

101,0

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nl

Nederländerna Netherlands

..

..

103,0

..

..

..

..

..

pl

Polen Poland

98,0

100,0

104,0

98,9

98,7

100,8

..

..

pt

Portugal Portugal

99,5

99,2

101,0

99,1

100,1

99,0

..

..

ro

Rumänien Romania

95,2

101,7

106,0

99,0

96,7

104,6

..

..

sk

Slovakien Slovakia

..

..

100,0

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si

Slovenien Slovenia

98,4

99,2

103,0

99,2

97,8

100,1

..

..

es

Spanien Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

uk

Storbritannien United Kingdom

..

..

109,0

..

..

..

..

..

se

Sverige Sweden

99,0

101,5

109,0

99,4

99,4

102,2

..

..

cz

Tjeckien Czech Republic

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

..

hu

Ungern Hungary

97,9

98,1

102,0

99,8

96,1

98,5

..

..

at

Österrike Austria

99,2

100,1

103,0

99,5

99,2

100,4

..

..


1) Siffror ännu inte tillgängliga för alla länder.
    
Figures not yet available for all countries.


Källa: Eurostats databas.

  Source: Eurostat’s database. 2019-03-07.