Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J),   2015=100

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, 2015=100

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 18 -

 

Weights,%

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 19

 

Vegetabilier  Crop products

29,7

103,3

108,1

110,4

103,0

106,9

108,4

115,5

+6,5

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

9,3

101,8

103,7

104,3

101,3

104,5

102,8

112,7

+9,6

Mjukt bröd  Bread

14,5

101,3

104,6

106,8

100,8

102,0

105,9

108,2

+2,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

103,0

S

S

103,0

S

S

S

S

 

Mejeriprodukter  Dairy products

24,4

99,7

106,9

112,8

100,3

101,6

111,3

115,4

+3,7

Mjölk  Milk

10,5

S

103,6

108,1

S

100,0

106,6

107,3

+0,7

Grädde  Cream

3,3

102,1

113,1

126,9

100,3

103,7

123,9

135,4

+9,3

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,1

96,4

103,3

104,6

98,9

97,1

105,7

105,1

-0,6

Glass  Ice cream

S

107,2

S

S

109,6

S

S

S

S

 

Ägg  Eggs

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött  Meat

25,6

104,0

105,5

102,8

100,0

103,1

101,4

103,9

+2,5

Nötkött  Beef

10,2

104,8

107,2

102,9

100,1

106,7

101,7

103,9

+2,2

Griskött  Pig meat

9,9

104,9

104,6

102,9

100,3

100,8

100,7

101,4

+0,7

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

S

102,6

100,4

S

98,2

99,8

107,4

+7,6

Annat kött  Other meat

1,2

S

108,3

114,4

S

108,1

114,4

114,3

-0,1

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,5

101,1

102,7

104,1

100,2

102,6

104,5

104,6

+0,1

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

43,1

102,4

103,6

103,0

100,0

102,3

102,1

104,2

+2,1

 

Animalier  Animal products

70,3

101,5

104,8

106,4

100,2

102,2

105,3

108,1

+2,7

 

TOTALT  TOTAL

100,0

102,1

105,9

107,7

101,1

103,8

106,4

110,3

+3,7


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.