Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 18-

 

Weights,%

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 19

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

100,0

100,6

102,9

100,7

98,8

101,7

106,5

+4,7

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,5

99,7

99,9

100,5

100,2

98,7

99,4

102,8

+3,3

Mjukt bröd  Bread

14,7

99,9

100,0

101,5

100,7

98,8

100,3

105,0

+4,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,8

103,4

111,3

106,1

100,7

107,1

126,9

+18,5

Socker  Sugar

0,5

98,3

97,6

100,0

99,8

97,6

100,1

98,7

-1,4

Margarin  Margarine

3,4

100,0

106,0

113,9

101,0

99,2

112,6

117,3

+4,1

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,2

104,4

108,2

99,8

101,1

108,1

109,6

+1,4

Mjölk  Milk

10,6

99,7

103,1

106,1

100,2

100,0

106,3

106,3

+0,0

Grädde  Cream

3,3

101,2

107,7

115,3

100,4

104,8

113,6

118,8

+4,6

Smör  Butter

1,2

99,0

120,6

140,9

100,9

105,0

141,1

149,8

+6,2

Ost  Cheese

11,7

99,9

102,7

105,0

99,5

100,3

104,9

107,6

+2,6

Glass  Ice cream

4,4

101,4

106,2

108,2

98,9

102,8

107,7

106,5

-1,2

 

Ägg  Eggs

2,9

97,7

100,5

102,3

100,7

99,9

102,1

105,5

+3,3

 

Kött  Meat

16,9

102,8

104,2

105,9

101,9

102,7

105,3

106,7

+1,4

Nötkött  Beef

7,8

103,9

106,5

108,5

101,9

105,0

109,0

108,5

-0,4

Griskött  Pig meat

4,0

101,8

103,2

104,8

100,7

99,3

104,9

100,6

-4,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

100,8

99,9

101,3

102,0

100,8

98,1

107,2

+9,2

Annat kött  Other meat

0,8

105,1

108,8

110,2

104,7

107,7

109,2

115,2

+5,5

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,9

100,2

101,0

102,7

99,8

99,8

101,9

104,9

+2,9

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

33,8

101,4

102,6

104,3

100,8

101,2

103,6

105,8

+2,1

 

Animalier  Animal products

68,0

100,7

103,3

106,0

100,3

101,1

105,6

107,5

+1,8

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,4

102,5

105,0

100,4

100,4

104,3

107,2

+2,8


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.