Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1905

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 18-

 

Weights,%

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 19

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

100,0

100,6

102,9

100,5

99,7

102,3

108,0

+5,6

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,5

99,7

99,9

100,5

99,6

99,2

99,6

105,2

+5,6

Mjukt bröd  Bread

14,7

99,9

100,0

101,5

100,8

99,2

101,4

106,0

+4,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,8

103,4

111,3

108,5

102,8

106,6

129,4

+21,4

Socker  Sugar

0,5

98,3

97,6

100,0

99,0

97,6

100,8

102,7

+1,8

Margarin  Margarine

3,4

100,0

106,0

113,9

99,7

102,9

113,2

117,7

+3,9

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,2

104,4

108,2

99,8

103,7

107,9

109,7

+1,6

Mjölk  Milk

10,6

99,7

103,1

106,1

100,7

101,9

106,2

107,1

+0,8

Grädde  Cream

3,3

101,2

107,7

115,3

99,2

106,3

114,3

120,4

+5,3

Smör  Butter

1,2

99,0

120,6

140,9

96,1

114,3

139,0

149,4

+7,5

Ost  Cheese

11,7

99,9

102,7

105,0

99,5

102,8

104,9

105,8

+0,8

Glass  Ice cream

4,4

101,4

106,2

108,2

99,5

106,5

106,9

109,1

+2,0

 

Ägg  Eggs

2,9

97,7

100,5

102,3

93,9

101,6

101,6

106,5

+4,8

 

Kött  Meat

16,9

102,8

104,2

105,9

101,6

102,4

104,0

106,2

+2,2

Nötkött  Beef

7,8

103,9

106,5

108,5

102,4

106,4

109,2

106,4

-2,6

Griskött  Pig meat

4,0

101,8

103,2

104,8

99,8

99,2

101,5

103,6

+2,0

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

100,8

99,9

101,3

101,1

96,7

95,6

107,4

+12,3

Annat kött  Other meat

0,8

105,1

108,8

110,2

103,7

108,5

110,2

108,7

-1,3

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,9

100,2

101,0

102,7

100,5

101,0

102,6

104,9

+2,2

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

33,8

101,4

102,6

104,3

101,0

101,6

103,3

105,5

+2,2

 

Animalier  Animal products

68,0

100,7

103,3

106,0

100,1

102,6

105,4

107,5

+2,0

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,4

102,5

105,0

100,2

101,7

104,4

107,7

+3,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.