Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1906

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J), 2015=100

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, 2015=100

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 18 -

 

Weights,%

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 19

 

Vegetabilier  Crop products

29,7

103,3

108,1

110,4

103,8

108,7

108,1

117,0

+8,2

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

9,3

101,8

103,7

104,3

102,6

104,4

102,7

115,1

+12,1

Mjukt bröd  Bread

14,5

101,3

104,6

106,8

101,9

105,0

105,7

109,5

+3,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

103,0

S

S

101,1

S

S

S

S

 

Mejeriprodukter  Dairy products

24,4

99,7

106,9

112,8

99,2

107,8

111,2

115,1

+3,5

Mjölk  Milk

10,5

S

103,6

108,1

S

104,1

108,6

109,7

+1,0

Grädde  Cream

3,3

102,1

113,1

126,9

102,0

107,3

125,5

136,3

+8,6

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,1

96,4

103,3

104,6

96,3

106,9

100,1

106,0

+5,9

Glass  Ice cream

S

107,2

S

S

106,9

S

S

S

S

 

Ägg  Eggs

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött  Meat

25,6

104,0

105,5

102,8

103,5

104,7

101,8

104,5

+2,7

Nötkött  Beef

10,2

104,8

107,2

102,9

103,1

107,3

102,2

104,9

+2,6

Griskött  Pig meat

9,9

104,9

104,6

102,9

105,5

103,5

102,1

101,0

-1,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

S

102,6

100,4

S

100,2

97,9

109,2

+11,5

Annat kött  Other meat

1,2

S

108,3

114,4

S

108,0

114,4

114,5

+0,1

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,5

101,1

102,7

104,1

99,8

102,2

105,1

106,1

+1,0

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

43,1

102,4

103,6

103,0

101,5

102,9

102,9

105,1

+2,1

 

Animalier  Animal products

70,3

101,5

104,8

106,4

100,7

104,6

105,8

108,6

+2,6

 

TOTALT  TOTAL

100,0

102,1

105,9

107,7

101,7

106,0

106,6

111,1

+4,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.