Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1906

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 18-

 

Weights,%

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 19

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

100,0

100,6

102,9

100,8

100,4

102,7

107,7

+4,8

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,5

99,7

99,9

100,5

100,9

99,9

101,0

105,4

+4,4

Mjukt bröd  Bread

14,7

99,9

100,0

101,5

100,4

99,8

101,1

105,2

+4,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,8

103,4

111,3

107,1

102,8

106,0

129,5

+22,2

Socker  Sugar

0,5

98,3

97,6

100,0

98,4

97,6

100,9

102,8

+1,8

Margarin  Margarine

3,4

100,0

106,0

113,9

100,3

104,5

114,6

116,9

+2,0

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,2

104,4

108,2

99,9

103,1

108,2

108,7

+0,5

Mjölk  Milk

10,6

99,7

103,1

106,1

99,7

102,6

106,3

106,6

+0,3

Grädde  Cream

3,3

101,2

107,7

115,3

100,9

104,1

112,7

117,3

+4,1

Smör  Butter

1,2

99,0

120,6

140,9

103,8

113,6

135,9

130,6

-3,9

Ost  Cheese

11,7

99,9

102,7

105,0

99,9

101,7

105,6

106,6

+0,9

Glass  Ice cream

4,4

101,4

106,2

108,2

98,2

105,0

108,9

108,0

-0,8

 

Ägg  Eggs

2,9

97,7

100,5

102,3

96,1

98,1

101,1

105,7

+4,6

 

Kött  Meat

16,9

102,8

104,2

105,9

102,3

104,3

105,7

107,7

+1,9

Nötkött  Beef

7,8

103,9

106,5

108,5

102,8

106,9

108,2

109,0

+0,7

Griskött  Pig meat

4,0

101,8

103,2

104,8

100,9

101,1

106,6

103,5

-3,0

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

100,8

99,9

101,3

101,7

101,5

99,1

107,3

+8,3

Annat kött  Other meat

0,8

105,1

108,8

110,2

104,3

108,7

110,9

116,1

+4,7

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,9

100,2

101,0

102,7

100,3

100,6

102,6

105,9

+3,2

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

33,8

101,4

102,6

104,3

101,2

102,4

104,1

106,8

+2,6

 

Animalier  Animal products

68,0

100,7

103,3

106,0

100,4

102,5

105,9

107,6

+1,6

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,4

102,5

105,0

100,5

101,9

104,9

107,7

+2,7


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.