Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index), 2015=100   

2. Agricultural input price index, 2015=100

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %

tal, %

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 18-

 

Weights, %

May

May

May

May

Maj 19

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

98,2

95,8

93,7

99,2

96,4

92,7

97,1

+4,7

 

Energi och drivmedel
  Energy and propellants

9,9

99,2

106,9

120,0

97,2

104,7

119,0

125,9

+5,8

Elektricitet  Electricity

4,0

103,5

109,4

122,7

99,3

105,5

114,2

123,8

+8,5

Diesel  Diesel oil

4,3

98,0

106,7

119,7

97,1

105,3

122,0

127,8

+4,7

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels and propellants

1,7

93,8

101,7

114,7

92,9

100,1

117,9

122,8

+4,1

 

Gödnings- och jordförbättrings-
medel
  Fertilisers and soil improvers

8,2

85,2

87,4

95,9

91,0

90,7

93,4

103,1

+10,3

Enkla gödselmedel1)
  Straight fertilisers1)

4,5

83,8

86,7

94,6

89,9

91,4

92,6

101,9

+10,0

Sammansatta gödselmedel2)
  Compound fertilisers2)

3,7

87,3

88,4

97,9

92,8

89,6

94,6

104,9

+10,9

 

Växtskydds- och bekämpnings-
medel
  Plant protection products and
  pesticides

2,4

101,2

104,9

105,2

100,8

106,1

104,8

110,3

+5,3

Svampmedel  Fungicides

0,7

100,6

102,9

105,9

100,4

103,6

106,5

109,5

+2,8

Insektsmedel  Insecticides

0,2

108,9

115,1

117,5

110,5

116,5

117,7

132,5

+12,5

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

101,2

105,3

104,7

100,7

106,5

104,0

110,0

+5,8

 

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

1,0

100,5

102,5

109,7

100,5

102,0

109,2

112,6

+3,1

 

Djurfoder
  Animal feedingstuffs

18,7

97,3

99,0

111,4

96,1

99,9

105,4

119,9

+13,8

 

Underhåll av utrustning
  Maintenance of materials

6,1

101,0

103,2

104,5

100,6

102,8

103,8

108,8

+4,8

 

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

2,4

100,7

102,6

105,1

100,8

102,8

105,2

106,8

+1,6

 

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

23,0

101,4

103,8

110,7

101,1

103,4

106,1

117,6

+10,9

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING
  GOODS AND SERVICES
  CURRENTLY CONSUMED
  IN AGRICULTURE

77,9

98,1

100,6

108,3

98,1

100,8

105,0

114,8

+9,3

 

Utrustning  Materials

16,7

102,1

104,9

110,4

101,7

104,2

110,5

113,6

+2,9

Traktorer  Tractors

4,7

102,2

106,4

115,1

101,6

105,3

116,6

119,9

+2,9

Övrig utrustning  Other materials

12,0

102,0

104,3

108,6

101,8

103,8

108,2

111,3

+2,9

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

100,6

102,8

105,8

100,6

103,1

105,8

108,4

+2,4

 

INVESTERINGSVAROR
  GOODS CONTRIBUTING TO
  AGRICULTURAL INVESTMENTS

22,1

101,7

104,4

109,2

101,4

104,0

109,3

112,4

+2,8

 

TOTALT  TOTAL

100,0

98,9

101,5

108,5

98,9

101,5

105,9

114,2

+7,8


1)       Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).

  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogen (N), Phosphorus (P) or Potassium (K).

2)       Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.
  
Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.