Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 18-

 

Weights,%

 

 

 

May

May

May

May

Maj 19

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

100,0

100,6

102,9

100,4

100,6

102,2

108,0

+5,7

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,5

99,7

99,9

100,5

100,2

100,5

100,4

105,2

+4,8

Mjukt bröd  Bread

14,7

99,9

100,0

101,5

99,8

99,9

100,5

105,6

+5,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,8

103,4

111,3

107,2

103,8

107,9

134,2

+24,4

Socker  Sugar

0,5

98,3

97,6

100,0

98,1

97,7

100,6

102,6

+2,0

Margarin  Margarine

3,4

100,0

106,0

113,9

101,1

103,2

112,8

116,4

+3,2

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,2

104,4

108,2

99,7

103,6

108,0

108,6

+0,5

Mjölk  Milk

10,6

99,7

103,1

106,1

99,8

102,8

105,9

106,1

+0,2

Grädde  Cream

3,3

101,2

107,7

115,3

101,3

106,6

114,6

119,7

+4,5

Smör  Butter

1,2

99,0

120,6

140,9

95,7

114,8

138,9

146,7

+5,6

Ost  Cheese

11,7

99,9

102,7

105,0

99,6

101,3

104,1

103,2

-0,9

Glass  Ice cream

4,4

101,4

106,2

108,2

99,4

106,9

110,1

111,7

+1,4

 

Ägg  Eggs

2,9

97,7

100,5

102,3

99,7

101,4

101,6

106,7

+5,0

 

Kött  Meat

16,9

102,8

104,2

105,9

101,9

104,8

105,7

106,3

+0,6

Nötkött  Beef

7,8

103,9

106,5

108,5

104,2

107,3

108,5

108,6

+0,1

Griskött  Pig meat

4,0

101,8

103,2

104,8

101,3

103,8

103,2

101,9

-1,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

100,8

99,9

101,3

97,9

100,4

101,7

105,8

+4,1

Annat kött  Other meat

0,8

105,1

108,8

110,2

103,9

107,3

110,9

106,5

-3,9

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,9

100,2

101,0

102,7

100,3

100,9

102,7

105,1

+2,3

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

33,8

101,4

102,6

104,3

101,1

102,8

104,2

105,7

+1,4

 

Animalier  Animal products

68,0

100,7

103,3

106,0

100,4

103,1

105,8

107,0

+1,1

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,4

102,5

105,0

100,4

102,3

104,6

107,4

+2,6


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.