Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1908

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun 18-

 

Weights,%

 

 

 

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun 19

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

100,0

100,6

102,9

100,2

100,7

101,2

105,9

+4,7

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,5

99,7

99,9

100,5

100,6

100,5

100,6

105,8

+5,2

Mjukt bröd  Bread

14,7

99,9

100,0

101,5

100,1

100,1

101,1

105,8

+4,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,8

103,4

111,3

102,0

99,5

84,5

93,1

+10,1

Socker  Sugar

0,5

98,3

97,6

100,0

97,8

97,6

99,7

103,2

+3,6

Margarin  Margarine

3,4

100,0

106,0

113,9

99,7

105,1

112,1

114,8

+2,4

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,2

104,4

108,2

99,8

103,8

106,9

109,5

+2,5

Mjölk  Milk

10,6

99,7

103,1

106,1

99,5

103,1

105,4

106,1

+0,7

Grädde  Cream

3,3

101,2

107,7

115,3

99,9

107,6

112,3

118,7

+5,6

Smör  Butter

1,2

99,0

120,6

140,9

98,9

118,0

140,0

142,8

+2,0

Ost  Cheese

11,7

99,9

102,7

105,0

99,9

102,1

104,0

106,7

+2,6

Glass  Ice cream

4,4

101,4

106,2

108,2

100,2

104,4

104,8

110,8

+5,7

 

Ägg  Eggs

2,9

97,7

100,5

102,3

97,1

98,6

101,2

103,6

+2,4

 

Kött  Meat

16,9

102,8

104,2

105,9

103,0

104,5

105,4

106,4

+0,9

Nötkött  Beef

7,8

103,9

106,5

108,5

105,1

108,0

108,8

106,1

-2,5

Griskött  Pig meat

4,0

101,8

103,2

104,8

101,1

101,0

102,2

104,5

+2,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

100,8

99,9

101,3

100,6

100,2

101,5

106,4

+4,8

Annat kött  Other meat

0,8

105,1

108,8

110,2

105,1

110,4

109,4

116,5

+6,5

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,9

100,2

101,0

102,7

100,0

101,5

102,9

106,6

+3,6

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

33,8

101,4

102,6

104,3

101,5

103,0

104,1

106,5

+2,3

 

Animalier  Animal products

68,0

100,7

103,3

106,0

100,5

103,2

105,3

107,8

+2,4

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,4

102,5

105,0

100,4

102,4

103,9

107,2

+3,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.